De familie Benit in Purmerend
(en elders in Noord-Holland)

Jan Christiaan Benit, afkomstig uit Neubrandenburg (D), overlijden aangegeven te Purmerend op 13 september 1781.
Jan was gehuwd met Elzebe Kreuger, geboren te Leiden, overleden te Purmerend op 9 april 1812.
Uit dit huwelijk:

 • Jan Casper Benit, geboren te Purmerend op 17 mei 1765, gedoopt aldaar op 17 mei 1765.
 • Jan Christiaan Benit, geboren te Purmerend op 17 mei 1765, gedoopt aldaar op 17 mei 1765.
 • Jan Casper Benit, gedoopt te Purmerend op 29 april 1768.
 • Jan Casper Benit ook genaamd Casper Benit, geboren te Purmerend op 1 april 1770, gedoopt aldaar op 8 april 1770, volgt onder II-a.
 • Jan Christiaan Benit, geboren te Purmerend in 1770 of 1771, volgt onder II-b.
 • Johanna Elisabeth Benit, geboren te Purmerend op 5 december 1776 (of 8.12.1776?) (ev.luth.).
  Johanna is getrouwd te Purmerend op 20 juli 1823 (akte 16), op 46-jarige leeftijd met Pieter Adamsz Rijkenberg (37 jaar oud), geboren te Purmerend op 2 april 1786 (RK), kaaskopersbediende, zoon van Adam Pietersz Rijkenberg en Aaltje Ensing.
 • Catharina Elizabeth Benit.


II-a 
Jan Casper Benit ook genaamd Casper Benit, geboren te Purmerend op 1 april 1770, gedoopt aldaar op 8 april 1770, koopman, overleden te Purmerend op 20 februari 1822, 51 jaar oud, zoon van Jan Christiaan Benit (I) en Elzebe Kreuger.

(Advertentie)
Heden overleed, aan eene zinking op de borst, onzen dierbaren hartelijk geliefden Vader, CASPER BENIT, in den ouderdom van twee-en-vijftig jaren, nalatende zes kinderen, waarvan de jongste pas acht jaren telt.
Zwaar treft ons deze slag, en velen met ons, want hij was eenen regt goeden Vader, eenen waarachtigen menschenvriend, algemeen bemind om zijne rondborstige welwillendheid; – alleen, het op goede gronden rustende vertrouwen, dat hij, hereenigd met voorgegane geliefden, leeft bij onzen hemelschen Vader, is in staat ons eenigzints gelaten te doen berusten in de wegen der Voorzieningheid, dien wij willen trachten te geloven, wel donker, maar goed te zijn.
Purmerende, den 20 Februarij 1822        Uit aller Naam J.CH. BENIT

Jan is in ondertrouw gegaan te Purmerend op 17 juli 1796 en getrouwd aldaar op 31 juli 1796, op 26-jarige leeftijd met Rebecca Hulman (25 jaar tot 26 jaar oud), geboren in 1770 of 1771, overleden te Purmerend op 2 augustus 1813, 42 jaar tot 43 jaar oud.

(Advertentie)
Heden trof mij en mijne zes kinderen de gevoeligste slag onzes levens. Mijne dierbare echtgenoote, REBECCA HULMAN, overleed in den ouderdom van 42 1/2 jaren, na eene allergenoegelijkste verbindtenis van 17 jaren, aan de gevolgen van verzwakking in haren kraambedde, moeder zijnde van zes kinderen, waarvan de oudste slechts 15 jaren en de jongste 9 dagen bereikt hebben. Ik betreur in haar de beste echtgenoote en mijne zes kinderen de beste en welmeenendste, de braafste verzorgster en deugdzaamste leidsvrouw in hunne jeugd. Onze harten bloeden, als wij het verlies beschouwen; echter zwijgen wij Gods Voorzienigheid. Het eenigste, dat ons kan troosten, is, dat wij op goede en verzekerde gronden kunnen vertrouwen, dat haar einde zacht en zalig is. God sterke ons verder en doet ons in zijnen wil berusten.
Purmerende, den 2den augustus 1813.                          CASPER BENIT

Uit dit huwelijk:

 • Jan Christiaan Benit, geboren te Purmerend op 25 november 1797 (ev.luth.), volgt onder III-a.
 • Gezina (Gesiena) Benit, geboren te Purmerend op 22 juni 1801 (ev.luth.), overleden aldaar op 28 maart 1870, 68 jaar oud.
  Gezina is getrouwd te Purmerend op 19 december 1824 (akte 32), op 23-jarige leeftijd (1) met Lodewijk van Dam Barendszoon (20 jaar oud), geboren te Wijk bij Duurstede op 28 mei 1804, timmerman en logementhouder, overleden te Purmerend op 29 december 1835, 31 jaar oud, zoon van Barend van Dam (onderbaas) en Gosina (Gijsberta) Egler.
  Gezina is getrouwd te Purmerend op 26 april 1840 (akte 9), op 38-jarige leeftijd (2) met Machiel Schoorl (29 jaar oud), geboren te Purmerend in het jaar 1811, overleden aldaar op 27 maart 1855, 44 jaar oud, zoon van Gerardus Schoorl (koopman en herbergier) en Johanna de Graaf.
 • Rebecca Benit, geboren te Purmerend op 5 november 1804, gedoopt aldaar op 2 december 1804 (ev.luth.), overleden aldaar op 23 april 1852, 47 jaar oud.
  Rebecca is getrouwd te Purmerend op 2 juli 1826 (akte 17), op 21-jarige leeftijd met Evert Willem van de Poll (21 jaar oud), gedoopt te Utrecht op 13 juni 1805, winkelier, overleden te Purmerend op 24 mei 1868, 62 jaar oud, zoon van Willem van de Poll en Belia Swanink.
  Evert is later getrouwd te Purmerend op 20 augustus 1852 (akte 34), op 47-jarige leeftijd met Alida van der Ham (24 jaar oud), geboren te Alkmaar op 16 juni 1828, dochter van Evert van der Ham (voermansknecht) en Neeltje Jans Stapper.
 • Catharina Elizabeth Benit, geboren te Purmerend op 18 december 1805, gedoopt aldaar op 22 december 1805 (ev.luth.).
  Catharina is getrouwd te Purmerend op 11 mei 1834 (akte 11), op 28-jarige leeftijd (1) met Jan Molenaar (25 jaar oud), geboren te Beets op 8 september 1808, korenmolenaar, overleden te Purmerend op 31 december 1837, 29 jaar oud, zoon van Joris Leendertsz Molenaar en Maartje Maartens Kruijthof.
  Catharina is getrouwd te Purmerend op 4 augustus 1839 (akte 16), op 33-jarige leeftijd (2) met Johann Wilhelm Heil (33 jaar oud), geboren te Schlitz (Hessen Darmstadt) op 27 juli 1806, gedoopt op 29 juli 1806, vleeshouwer, zoon van Wilhelm Heil (vleeshouwer) en Anna Margaretha Gniesz.
  Johann was weduwnaar van Adriana Elisabeth Boskamp, overleden te Zaandam op 6 april 1839.
 • Anna Georgetta Benit, geboren te Purmerend op 18 januari 1807, gedoopt aldaar op 25 januari 1807 (ev.luth.) (doopgetuige was Anna Hulman).
 • Maria Anna (Christina?) Benit, geboren te Purmerend op 25 juli 1813.
 • Herman Anton Benit, volgt onder III-b.


II-b 
Jan Christiaan Benit, geboren te Purmerend in 1770 of 1771, overleden aldaar op 1 mei 1826, 55 jaar tot 56 jaar oud, zoon van Jan Christiaan Benit (I) en Elzebe Kreuger.
Jan is getrouwd te Purmerend op 31 maart 1805 (of 18.11.1804?), op 34- tot 35-jarige leeftijd met Antje Schem, wonende te Amsterdam, overleden na 1826.
Uit dit huwelijk:

 • Elizabeth Benit, geboren te Purmerend op 4 januari 1806, gedoopt aldaar op 4 januari 1806 (ev.luth.) (doopgetuige was Elizabeth Boschhen).
 • Maria Benit, geboren te Purmerend op 28 augustus 1807, gedoopt aldaar op 30 augustus 1807 (ev.luth.) (doopgetuige was haar grootmoeder Elzebe Kreuger).
 • Elsabe (Elsje) Benit, geboren te Purmerend op 2 april 1810, gedoopt aldaar op 8 april 1810 (ev.luth.) (doopgetuige was haar tante Catharina Elizabeth Benit).
  Elsabe is getrouwd te Purmerend op 20 oktober 1833, op 23-jarige leeftijd met Pieter Boukes van de Ree (23 jaar oud), geboren te Kwadijk op 15 augustus 1810, arbeider, overleden te Purmerend op 5 januari 1871, 60 jaar oud, zoon van Jan Arisz Boukes en Trijntje Pieters Hak.
  Pieter is later getrouwd te Purmerend op 1 mei 1859 (akte 14), op 48-jarige leeftijd met Geertje Hardebol (45 jaar oud), geboren te Zaandam op 15 juli 1813, werkster, overleden te Purmerend op 17 maart 1868, 54 jaar oud, dochter van Cornelis Cornelisz Hardebol en Elisabeth (Lijsbet) Janse Pet.
  Geertje is eerder getrouwd te Purmerend op 29 september 1839 (akte 21), op 26-jarige leeftijd met Gerrit van Dijk (ongeveer 39 jaar oud), geboren te Edam rond 1800, arbeider, overleden te Purmerend op 27 oktober 1854, ongeveer 54 jaar oud, zoon van Jan van Dijk en Eefje Sier.
 • Maria Catharina Benit, geboren te Purmerend op 2 april 1812.
 • Mietje Benit, geboren te Purmerend op 7 april 1813.
 • Johanna Maria Benit, geboren te Purmerend in het jaar 1813, overleden aldaar op 27 december 1827, 14 jaar oud.
 • Casper Benit, geboren te Purmerend op 7 september 1817.
 • Gesina Catharina Benit, geboren te Purmerend op 2 februari 1820.
 • Antje Benit, geboren te Purmerend op 31 mei 1824.


III-a 
Jan Christiaan Benit, geboren te Purmerend op 25 november 1797 (ev.luth.), kaashandelaar en koopman, overleden te Purmerend op 4 december 1855, 58 jaar oud, zoon van Jan Casper Benit (II-a) en Rebecca Hulman.
Jan is getrouwd te Purmerend op 26 oktober 1817 (akte 19), op 19-jarige leeftijd met Lijsbeth Kooij (20 jaar oud), geboren te Beemster op 17 april 1797, overleden te Purmerend op 17 juni 1865, 68 jaar oud, dochter van Jan Kooij en Grietje Volkerts de Vries.
Uit dit huwelijk:

 • Jan Casper Benit, geboren te Purmerend op 13 september 1818, volgt onder IV-a.
 • Jan Adriaan Benit, geboren te Purmerend op 14 februari 1820, overleden aldaar op 10 mei 1820, 86 dagen oud.
 • Jan Adriaan Benit, geboren te Purmerend op 12 mei 1821, volgt onder IV-b.
 • Herman Anthon Benit, geboren te Purmerend op 23 juni 1823, volgt onder IV-c.
 • Arien Pieter Willem Benit, geboren te Purmerend op 27 januari 1825, overleden aldaar op 1 augustus 1828, 3 jaar oud.
 • Jan Christiaan Benit, geboren te Purmerend op 24 september 1826, overleden aldaar op 15 mei 1830, 3 jaar oud.
 • Arrien Pieter Willem Benit, geboren te Purmerend op 12 maart 1829.
 • Rebecca Benit, geboren te Purmerend in het jaar 1831, overleden aldaar op 4 september 1837, 6 jaar oud.
 • Jan Christiaan Benit, geboren te Purmerend op 14 november 1834, volgt onder IV-d.
 • 10 Pieter Rebekka Margaretha Benit, geboren te Purmerend op 2 juli 1839, volgt onder IV-e.


III-b 
Herman Anton Benit, overleden voor 1834, zoon van Jan Casper Benit (II-a) en Rebecca Hulman.
Herman was gehuwd (1) met Hillegonda Roelofs, overleden voor 1830.
Uit dit huwelijk:

 • Casper Benit, geboren te Semarang, Java (NOI) in het jaar 1828, overleden te Purmerend op 28 juli 1834, 6 jaar oud.
 • Hendrika Benit, overleden te IJsselmuiden op 17 augustus 1867.

Herman is daarnaast getrouwd te Semarang, Java (NOI) op 2 juni 1830 (2) met Elisabeth van den Worm (34 jaar oud), geboren te Semarang, Java (NOI) op 8 oktober 1795, overleden aldaar op 25 december 1845, 50 jaar oud, dochter van Barend van den Worm en Anna Frederiksz.
Elisabeth is eerder getrouwd te Semarang, Java (NOI) in het jaar 1819, op 24-jarige leeftijd met Adolph von Barnau (29 jaar oud), geboren te Aken (D) in het jaar 1790, overleden te Semarang, Java (NOI) op 2 mei 1821, 31 jaar oud.

IV-a : Jan Casper Benit, geboren te Purmerend op 13 september 1818, landman, overleden te Abbekerk op 2 maart 1859, 40 jaar oud, zoon van Jan Christiaan Benit (III-a) en Lijsbeth Kooij.
Jan is getrouwd te Wognum op 23 april 1848 (akte 5), op 29-jarige leeftijd met Trijntje Zijp (24 jaar tot 25 jaar oud), geboren te Wognum in 1823 of 1824, overleden na 1870, minstens 46 jaar oud, dochter van Jan Zijp (kanthandelaar) en Jannetje Spaander.
Uit dit huwelijk:

 • Jan Christiaan Benit, geboren te Abbekerk op 14 januari 1850, overleden aldaar op 16 januari 1850, 2 dagen oud.
 • Jan Christiaan Benit, geboren te Abbekerk op 7 december 1850, volgt onder V-a.
 • Gerrit Benit, geboren te Abbekerk op 31 januari 1852, volgt onder V-b.
 • Herman Anton Benit, geboren te Abbekerk op 15 augustus 1853, overleden aldaar op 15 augustus 1853 (13 uur oud).

IV-b Jan Adriaan Benit, geboren te Purmerend op 12 mei 1821, koopman, zoon van Jan Christiaan Benit (III-a) en Lijsbeth Kooij.
Jan is getrouwd te Purmerend op 26 april 1846 (akte 8), op 24-jarige leeftijd met Anna Elisabeth Frikke (21 jaar oud), geboren te Purmerend op 21 januari 1825, dochter van Hermanus Philip Frikke (koopman) en Lijsbeth Wijnhout van Steijn.
Uit dit huwelijk:

 • Lijsbeth Benit, geboren te Alkmaar op 16 januari 1847, overlijden aangegeven aldaar op 29 maart 1848, 1 jaar oud.
 • Lijsbeth (Elisabeth) Benit, geboren te Alkmaar op 9 juni 1848, overleden aldaar op 20 oktober 1927, 79 jaar oud.
  Lijsbeth is getrouwd De Rijp op 19 november 1871 (akte 26), op 23-jarige leeftijd met Jacobus Post (26 jaar oud), geboren te Alkmaar op 31 mei 1845, kantoorbediende, zoon van Jacob Post (koopman) en Elzebeth Hendrina van de Velde.
 • Anna Elisabeth Benit, geboren te Alkmaar op 28 mei 1849.
 • Hermanus Philippus Benit, geboren te Alkmaar op 25 september 1850, gemeentesecretaris De Rijp.
 • Jan Christiaan Benit, geboren te Alkmaar op 23 augustus 1852.
 • Catharina Margaretha Benit, geboren te Alkmaar op 17 februari 1854.
 • : waarschijnlijk Rebecca Benit.
  Rebecca is getrouwd te South Hackney, Middlesex (GB) op 25 december 1875 voor de kerk met Henri Christian Affourtit, bloemist, zoon van Frederik Cornelius Affourtit.

IV-c Herman Anthon Benit, geboren te Purmerend op 23 juni 1823, predikant, overleden te Amsterdam op 30 april 1864, 40 jaar oud, zoon van Jan Christiaan Benit (III-a) en Lijsbeth Kooij.
Herman is getrouwd te Purmerend op 18 mei 1848 (akte 17), op 24-jarige leeftijd met Neeltje Doncan (23 jaar oud), geboren te Purmerend op 7 mei 1825, overleden te Warder op 7 oktober 1876, 51 jaar oud, dochter van Cornelis Doncan (koopman en jagersbaas langs het Groot Noordhollandsch kanaal) en Geesje (Gesina) Scheffer.
Uit dit huwelijk:

 • Jan Cornelis Benit, geboren te Wildervank op 2 maart 1849, predikant, overleden te Haarlem op 21 augustus 1913, 64 jaar oud.
  Jan is getrouwd te Stad-Doetinchem op 15 januari 1880 (akte 2), op 30-jarige leeftijd met Jacoba Par‚ (30 jaar oud), geboren te Aalten in het jaar 1850, overleden te Haarlem op 25 maart 1933, 83 jaar oud, dochter van Daniel Matthiijs Par‚ (predikant) en Gerarda Johanna Broekman.

IV-d Jan Christiaan Benit, geboren te Purmerend op 14 november 1834, koopman, zoon van Jan Christiaan Benit (III-a) en Lijsbeth Kooij.
Jan is getrouwd te Haarlem op 23 februari 1860 (akte 21), op 25-jarige leeftijd (1) met Maria Elisabeth van der Vinne van Lee (25 jaar oud), geboren te Haarlem op 30 december 1834, overleden te Purmerend op 6 oktober 1873, 38 jaar oud, dochter van Vincent van der Vinne van Lee (wijnkoper te Haarlem) en Maria Elisabeth Poortman.
Uit dit huwelijk:

 • Maria Elisabeth Benit, geboren te Purmerend op 8 mei 1861, overleden aldaar op 18 mei 1863, 2 jaar oud.
 • Lijsbeth Catharina Benit, geboren te Purmerend op 2 februari 1863, overleden aldaar op 13 juni 1863, 131 dagen oud.
 • Jan Christiaan Benit, geboren te Purmerend op 6 mei 1864, overleden aldaar op 11 mei 1864, 5 dagen oud.
 • Vincent Benit, geboren te Purmerend op 26 augustus 1865, overleden aldaar op 18 juni 1866, 296 dagen oud.
 • Maria Elisabeth Benit, geboren te Purmerend op 26 augustus 1865, overleden aldaar op 30 augustus 1866, 1 jaar oud.
 • Wilhelmina Benit, geboren te Purmerend op 23 november 1866.
  Wilhelmina is getrouwd te Bloemendaal op 20 juni 1907 (akte 22), op 40-jarige leeftijd met Abraham Marius de Kruijff (56 jaar oud), geboren te Buren op 1 april 1851, ontvanger der registratie te Haarlem, zoon van Pieter Antonie de Kruijff en Johanna Margaretha van Rouveroy van Nieuwaal.
  Abraham was weduwnaar van Jacoba Paulina van Everdingen, overleden te Haarlem op 7 maart 1905.
 • Elisabeth Catharina Benit, geboren te Purmerend op 8 januari 1868.

Jan is getrouwd te Krefeld (D) op 16 december 1876 (akte BS P’end 1877-39), op 42-jarige leeftijd (2) met Anna Elise Hauser (40 jaar oud), geboren te Krefeld (D) op 7 maart 1836. Het gezin vertrekt op 2.6.1878 naar Amsterdam.

IV-e Pieter Rebekka Margaretha Benit, geboren te Purmerend op 2 juli 1839, waterschapsecretaris, overleden te Purmerend op 26 februari 1873, 33 jaar oud, zoon van Jan Christiaan Benit (III-a) en Lijsbeth Kooij.
Pieter is getrouwd te Purmerend op 31 maart 1864 (akte 6), op 24-jarige leeftijd met Wilhelmina Cornelia Lampe (19 jaar oud), geboren te Amsterdam op 10 oktober 1844, dochter van Hendricus Adolphus Lampe en Catharina Scholten.
Wilhelmina is later getrouwd te Langbroek op 18 februari 1875 (akte 1), op 30-jarige leeftijd met Johannis Heijkoop (49 jaar tot 50 jaar oud), geboren te Alblasserdam in 1825 of 1826, zoon van Jan Heijkoop en Trijntje Hazenbroek.
Uit dit huwelijk:

 • Elisabeth Wilhelmina Benit, geboren te Purmerend op 20 april 1865.
 • Henricus Adolphus Benit, geboren te Purmerend op 2 februari 1868, volgt onder V-c.


V-a 
Jan Christiaan Benit, geboren te Abbekerk op 7 december 1850, overleden te Hoogwoud (Lambertszwaag) op 28 april 1880, 29 jaar oud, zoon van Jan Casper Benit (IV-a) en Trijntje Zijp.
Jan is getrouwd te Abbekerk op 27 april 1870 (akte 2), op 19-jarige leeftijd met Lijsbeth (Elisabeth) Pe(e)reboom (21 jaar tot 22 jaar oud), geboren te Spanbroek (?) in 1848 of 1849, overleden te Hoogwoud op 5 november 1900, 51 jaar tot 52 jaar oud, dochter van Arien Pe(e)reboom en Maartje Houter.
Uit dit huwelijk:

 • Trijntje Benit, geboren te Hoogwoud (Lambertszwaag) op 8 maart 1873.
  Trijntje is getrouwd te Spanbroek op 22 april 1895 (akte 6), op 22-jarige leeftijd met Jan Bommezij (23 jaar oud), geboren te Oudorp op 16 mei 1871, landman, zoon van Pieter Bommezij en Antje Zootjes.
 • Jan Christiaan Benit, geboren te Hoogwoud (Lambertszwaag) op 6 juli 1880, volgt onder VI-a.


V-b 
Gerrit Benit, geboren te Abbekerk op 31 januari 1852, landman, veehouder en landbouwer, overleden te Abbekerk op 23 januari 1939, 86 jaar oud, zoon van Jan Casper Benit (IV-a) en Trijntje Zijp.
Gerrit is getrouwd op 18 april 1873, op 21-jarige leeftijd met Maartje Koster (20 jaar tot 21 jaar oud), geboren te Berkhout in 1852 of 1853, overleden voor oktober 1935, hoogstens 83 jaar oud, dochter van Klaas Koster Reijerszoon en Dieuwertje Druif.
Uit dit huwelijk:

 • Jan Casper Benit, geboren te Hoogwoud (Lambertszwaag) op 10 januari 1874, volgt onder VI-b.
 • Klaas Benit, geboren te Hoogwoud (Lambertszwaag) op 2 april 1875, landbouwer.
  Klaas is getrouwd te Hoogwoud op 9 april 1903 (akte 5), op 28-jarige leeftijd met Trijntje Vel (29 jaar oud), geboren te Hoogwoud op 11 september 1873, dochter van Jan Vel (landman) en Maartje Bakker.
 • Willem Benit, geboren te Hoogwoud (Lambertszwaag) op 10 september 1876, volgt onder VI-c.
 • Pieter Benit, geboren te Hoogwoud (Lambertszwaag) op 11 december 1877, overleden aldaar op 20 mei 1880, 2 jaar oud.
 • Pieter Benit, geboren te Hoogwoud (Lambertszwaag) op 3 februari 1881, banketbakker.
  Pieter is getrouwd te Abbekerk op 25 april 1907 (akte 3), op 26-jarige leeftijd met Hendrikje Groen (30 jaar oud), geboren te Kampen op 5 februari 1877, dochter van Hendrik Jan Groen en Sara van den Noort.
 • Gerrit Benit, geboren te Abbekerk op 24 maart 1884.
 • Cornelis Benit, geboren te Hoogwoud (Lambertszwaag) op 17 mei 1887, volgt onder VI-d.


V-c 
Henricus Adolphus Benit, geboren te Purmerend op 2 februari 1868, overleden voor 1944, hoogstens 76 jaar oud, zoon van Pieter Rebekka Margaretha Benit (IV-e) en Wilhelmina Cornelia Lampe.
Henricus was gehuwd met Louise van Nouhuijs, geboren in 1869 of 1870, overleden te Oegstgeest op 3 maart 1944, 74 jaar tot 75 jaar oud.
Uit dit huwelijk:

 • Henri Willem Leo Benit, geboren in het jaar 1900, overleden te Leiden op 19 januari 1946, 46 jaar oud.
  Henri was gehuwd met Lucretia Hermanna Bernarda van Vollenhove Daalen.


VI-a 
Jan Christiaan Benit, geboren te Hoogwoud (Lambertszwaag) op 6 juli 1880, veehouder, overleden te Sijbekarspel (Benningbroek) op 28 september 1958, begraven te Hoogwoud op 1 oktober 1958, 78 jaar oud, zoon van Jan Christiaan Benit (V-a) en Lijsbeth (Elisabeth) Pe(e)reboom.
Jan is getrouwd te Heerhugowaard op 4 april 1901 (akte 6), op 20-jarige leeftijd met Stijntje Haringhuizen (18 jaar oud), geboren te Heerhugowaard op 10 juni 1882, overleden te Hoorn op 9 april 1940, 57 jaar oud.
Uit dit huwelijk:

 • Jan Christiaan Benit, geboren te Hoogwoud op 15 juni 1903, wonende te Winkel.
  Jan was gehuwd met T de Haan.
 • Geertje Benit, geboren te Hoogwoud op 26 april 1906, wonende te Heerhugowaard.
  Geertje is getrouwd op 31 december 1925, op 19-jarige leeftijd met A Kuiper.
 • Elisabeth Benit, geboren te Hoogwoud op 22 augustus 1912, wonende te Benningbroek.
  Elisabeth was gehuwd met C D Appel.
 • Jacob Benit, geboren te Hoogwoud op 26 oktober 1913, volgt onder VII-a.
 • Arie Benit, geboren te Hoogwoud op 2 oktober 1915, volgt onder VII-b.
 • Cornelis Benit, geboren te Hoogwoud op 10 november 1918, volgt onder VII-c.


VI-b 
Jan Casper Benit, geboren te Hoogwoud (Lambertszwaag) op 10 januari 1874, zoon van Gerrit Benit (V-b) en Maartje Koster.
Jan is getrouwd te Wognum op 28 april 1898 (akte 15), op 24-jarige leeftijd met Marijtje Houter (22 jaar oud), geboren te Nibbixwoud op 18 maart 1876, dochter van Gijsbert Houter (landman) en Antje van der Deure.
Uit dit huwelijk:

 • Gerrit Benit, geboren te Abbekerk op 2 april 1899.

VI-c Willem Benit, geboren te Hoogwoud (Lambertszwaag) op 10 september 1876, landbouwer, zoon van Gerrit Benit (V-b) en Maartje Koster.
Willem is getrouwd te Abbekerk op 21 april 1901 (akte 2), op 24-jarige leeftijd met Aafje Bakker (21 jaar oud), geboren te Barsingerhorn op 12 januari 1880, dochter van Ari‰n Bakker en Aafje Horst.
Uit dit huwelijk:

 • Gerrit Benit, geboren te Abbekerk op 5 mei 1902.


VI-d 
Cornelis Benit, geboren te Hoogwoud (Lambertszwaag) op 17 mei 1887, veehouder, overleden te Abbekerk op 3 oktober 1935, 48 jaar oud, zoon van Gerrit Benit (V-b) en Maartje Koster.
Cornelis is getrouwd te Berkhout op 20 april 1910 (akte 2), op 22-jarige leeftijd met Petronella Molenaar (20 jaar oud), geboren te Bergen op 21 december 1889, dochter van Willem Molenaar (veehouder) en Wilhelmina Maria Asjes.
Uit dit huwelijk:

 • Willem Benit, geboren te Abbekerk in mei 1926, overleden aldaar op 1 juni 1926, 1 maand oud.


VII-a 
Jacob Benit, geboren te Hoogwoud op 26 oktober 1913, wonende te Wijdenes, zoon van Jan Christiaan Benit (VI-a) en Stijntje Haringhuizen.
Jacob is getrouwd op 21 april 1938, op 24-jarige leeftijd met N Langedijk.
Uit dit huwelijk:

 • Nellie Benit, geboren te Venhuizen (Oosterleek) op 24 februari 1950.
 • Annie Benit.
 • Stijnie Benit.
 • Marietje Benit.
 • Geri Benit.


VII-b 
Arie Benit, geboren te Hoogwoud op 2 oktober 1915, wonende te Alkmaar, zoon van Jan Christiaan Benit (VI-a) en Stijntje Haringhuizen.
Arie was gehuwd met G Mosselman.
Uit dit huwelijk:

 • Ina Frederika Benit, geboren te Alkmaar op 21 juni 1952.
 • Jan Benit.
 • Clari Benit.


VII-c 
Cornelis Benit, geboren te Hoogwoud op 10 november 1918, wonende aldaar, zoon van Jan Christiaan Benit (VI-a) en Stijntje Haringhuizen.
Cornelis is getrouwd te Schellinkhout op 20 maart 1941, op 22-jarige leeftijd met T Langedijk.
Uit dit huwelijk:

 • Jan Christiaan Benit, geboren te Hoogwoud op 28 september 1949.