ANBI

Vereniging Historisch Purmerend is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en kan gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Klik hier voor de (ANBI beschikking) van de Belastingdienst.

ALGEMENE GEGEVENS

Vereniging Historisch Purmerend

Kanaaldijk 10

1441 LA Purmerend

info@vereniginghistorischpurmerend.nl

www.vereniginghistorischpurmerend.nl

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

40624631

RSIN/Fiscaal nummer

815488853

IBAN 

NL93 INGB 0681 9130 02

 

BESTUURSSAMENSTELLING

Mevr. T. Abercrombie, voorzitter a.i.

De heer Th. Schreuder, secretaris

De heer P.Th. Knook, penningmeester

Mevrouw C.M. Blokker, lid

De heer H. Gankema, lid

De heer H. Peters, lid

Mevrouw M. de Boer, lid

DOELSTELLING

De vereniging heeft ten doel:

A: de bevordering van de kennis van de geschiedenis van Purmerend;

B: het in stand houden van al datgene wat tot het karakter of historisch beeld bepalende van Purmerend behoort”

BELONINGSBELEID

Bestuursleden ontvangen geen beloning of vacatiegeld.

 

FINANCIËN

Toelichting Balans 31-12-2023 Exploitatie 2023 en Begroting 2024

Financieel overzicht 2023 exploitatie en begroting 2024

Financieel overzicht 2022 exploitatie en begroting 2023

Financieel overzicht 2021 exploitatie en begroting 2022

Financieel overzicht 2020 exploitatie en begroting 2021

 

BELEIDSPLAN

Beleidsplan 2024-2028

Beleidsplan 2018-2023