Het Bestuur

Bestuur

Voorzitter
G. Schotsman 0299 – 430815
 
Secretaris
Mw. W. Rijswijk 06 – 2123 3533
Penningmeester
P. Knook 06 – 2884 3970
Bestuurslid
Mw. C.M. Blokker 06 – 2726 7324
Bestuurslid
H. Gankema 0299 – 430469
Bestuurslid
Mw. M. de Boer – Schouw 0299 – 428 964
Bestuurslid
J.M. Bakker 06 – 4197 6125

Ledenadministratie

Mw. M. de Boer-Schouw
Goudenregenstraat 75
1441 HG Purmerend
0299 – 42 89 64
e-mail : ledenadministratie@vereniginghistorischpurmerend.nl

Redactie

verenigingsblad ‘Historisch Purmerend’
verschijnt twee keer per jaar (maart en september)
J. Otsen 0299 – 432 160
R. Luiks 0299 – 435 474
J. van Kuler (eindredacteur) 0299 –  428 959

Kanaaldijk 10, 1441 LA Purmerend
e-mail : eindredactie@vereniginghistorischpurmerend.nl
Website www.vereniginghistorischpurmerend.nl

Bank ING : NL93 INGB 0681 913002 t.n.v. Vereniging Historisch Purmerend

Het bestuur, v.l.n.r., Gerard Schotsman (voorzitter),  Wil Rijswijk (secretaris), Peter Knook (penningmeester), Han Gankema (bestuurslid) Marian de Boer (bestuurslid), Conny Blokker (bestuurslid), Gérard Hekelaar (notuliste), Hans Bakker (bestuurslid)

Verenigingsdocumenten