Het Bestuur

Bestuur

Voorzitter
G. Schotsman 0299 – 430815
 
Secretaris
Th. Schreuder 06 – 41604898
Penningmeester
P. Knook 06 – 2884 3970
Bestuurslid
Mw. C.M. Blokker 06 – 2726 7324
Bestuurslid
H. Gankema 0299 – 430469
Bestuurslid
Mw. M. de Boer – Schouw 0299 – 428 964
Bestuurslid
H. Peters 06 – 51056907

Ledenadministratie

Mw. M. de Boer-Schouw
Goudenregenstraat 75
1441 HG Purmerend
0299 – 42 89 64
e-mail : ledenadministratie@vereniginghistorischpurmerend.nl

Redactie

verenigingsblad ‘Historisch Purmerend’
verschijnt twee keer per jaar (maart en september)

R. Theunissen 0299 – 437 174
R. Luiks 0299 – 435 474

J. Otsen (eindredacteur) 0299 -432 160

Kanaaldijk 10, 1441 LA Purmerend
e-mail : eindredactie@vereniginghistorischpurmerend.nl
Website www.vereniginghistorischpurmerend.nl

Bank : NL93 INGB 0681 913002 t.n.v. Vereniging Historisch Purmerend

Het bestuur, v.l.n.r., Peter Knook (penningmeester), Han Gankema (bestuurslid), Conny Blokker (bestuurslid), Hans Peters (bestuurslid), Gérard Hekelaar (notuliste), Thom Schreuder (secretaris) – voorste rij zittend – Gerard Schotsman (voorzitter) en Marian de Boer (bestuurslid). 

Verenigingsdocumenten