Het Bestuur

Bestuur

Voorzitter
Mw. C.A.M. Abercrombie – Schoorl 0299 – 434 750
 
Secretaris
Mw. W. Rijswijk 06 – 2123 3533
Penningmeester
P. Knook 06 – 2884 3970
Bestuurslid
Mw. C.M. Blokker 06 – 2726 7324
Bestuurslid
J. Dekkers 0299 – 606 796
Bestuurslid
M. de Boer – Schouw 0299 – 428 964
Bestuurslid
J.M. Bakker 06 – 4197 6125

Ledenadministratie

Mw. M. de Boer-Schouw
Goudenregenstraat 75
1441 HG Purmerend
0299 – 42 89 64
e-mail : ledenadministratie@vereniginghistorischpurmerend.nl

Redactie

verenigingsblad ‘Historisch Purmerend’
verschijnt twee keer per jaar (maart en september)
J. Otsen 0299 – 432 160
R. Luiks 0299 – 435 474
J. van Kuler (eindredacteur) 0299 –  428 959

Kanaaldijk 10, 1441 LA Purmerend
e-mail : eindredactie@vereniginghistorischpurmerend.nl
Website www.vereniginghistorischpurmerend.nl

Bank ING : NL93 INGB 0681 913002 t.n.v. Vereniging Historisch Purmerend

Het bestuur, v.l.n.r., Jan Dekkers (bestuurslid),  Wil Rijswijk (secretaris), Peter Knook (penningmeester), Tineke Abercrombie-Schoorl (voorzitter), Marian de Boer (bestuurslid), Conny Blokker (bestuurslid), Gérard Hekelaar (notuliste), Hans Bakker (bestuurslid)

Verenigingsdocumenten