Binnen de Vereniging Historisch Purmerend zijn verschillende interne samenwerkingsverbanden van bestuursleden en vrijwilligers actief in de volgende werkgroepen:

Programmacommissie: Wil Rijswijk, Gerard Hekelaar, Richard Peterson, Conny Blokker

  •  samenstellen programma lezingen en beeldpresentaties

PR Commissie: Jaap van Kuler, Tineke Abercrombie, Wil Rijswijk

  • perscontacten

Redactie Historisch Purmerend: Jaap van Kuler, Jack Otsen, Ruud Luiks

  • verantwoordelijk voor inhoud en vormgeving van het verenigingsblad

Archiefgroep : Piet Franken, Klazien Viskoper, Hans Vossers, Ben de Haan, Marianne Hietbrink, Jan Dekkers, Pieter Eftink, Corrie Hupkes en Jaap Dekker

  • archiveren en digitaliseren van beeldmateriaal, bibliotheek, objecten

Film Archiefgroep : Henk Meines, Conny Blokker, Jolanda Kersloot, Marianne Hietbrink, Richard Groothuizen, Ber de Lange, Hans Vossers, Daan Sopar.

  • Archiveren, beoordelen op kwaliteit en digitaliseren van video- en film beeldmateriaal.
archiefgroep beeld 1-2016 (2)

Van links naar rechts : Piet Franken, Klazien Viskoper, Hans Vossers, Ben de Haan, Marian Hietbrink, Jan Dekkers en Pieter Eftink. Corrie Hupkens en Jaap Dekker staan niet op de foto. (2016)

Werkgroep website: Conny Blokker, Tineke Abercrombie, Jaap van Kuler, Eef de Hilster

  • bouw, onderhoud en beheer website

Bezorgersgroep

  • twee maal per jaar bezorgen verenigingsblad

Gastvrouwen en -heren inloopzaterdagen

  • informatie geven over de vereniging en zorgdragen voor een gastvrij ontvangst

Ledenadministratie

  • registratie nieuwe leden, wijzigingen, administratie en coördinatie bezorgersgroepen

Voor vragen of meer informatie over de werkzaamheden van de werkgroepen kunt u contact opnemen via ons algemene e-mailadres : info@vereniginghistorischpurmerend.nl