Nieuwsbrieven2017-05-15T09:45:55+02:00

Jubileumeditie Historisch Purmerend van de pers gerold

26-9-2019 - Onder leiding van Jaap van Kuler, Jack Otsen en Ruud Luiks, en met behulp van enkele betrokken en met veel historisch besef geïnjecteerde redactiemensen is dezer dagen het septembernummer van de Vereniging Historisch Purmerend (VHP) van de pers gerold. Het betreft het 50e nummer, een jubileumeditie. Reden voor de redactie, die de laatste 12 jaar (25 edities) in [...]

Nieuwe plannen Post NL – juli 2019

Op woensdag 24 juli 2019 heeft een afvaardiging van het bestuur van de Vereniging Historisch Purmerend een overleg gehad met wethouder Eveline Tijmstra. Tijdens dit overleg werden de schetsen van de nieuwe bouwplannen van ontwikkelaar Snippe voor de locatie PostNL nader toegelicht. Toen begin vorig jaar de plannen voor de bouw van 2 torens met een hoogte van ruim 70 [...]

Henk Meines benoemd tot erelid VHP

Bij gelegenheid van zijn bestuurlijk afscheid is de heer Henk Meines tijdens de algemene ledenvergadering op woensdag 17 april 2019 benoemd tot erelid van de Vereniging Historisch Purmerend. Henk Meines heeft zich gedurende 24 jaar belangeloos ingezet, heeft zich onderscheiden door bijzondere verdiensten en heeft daarmee bijgedragen tot de instandhouding en ontwikkeling van de vereniging. Gelukkig blijft hij zijn kennis [...]

Parkeren onder de Where

Donderdagmiddag 6 september 2018 is door de heer Hans Bakker het document inzake "Parkeren onder de Where" overhandigd aan wethouder Eveline Tijmstra (Stadsontwikkeling binnenstad/centrum). Het plan behelst het realiseren van een parkeergarage van twee lagen met daarboven opnieuw de Where, bedoeld om een oplossing te bieden voor verschillende problemen, zoals parkeren, verkeersdoorstroming, waterberging, levendigheid binnenstad etc. De Vereniging Historisch Purmerend is [...]

VVV en museumwinkel

Woensdag 1 augustus 2018 is door wethouder Harry Rotgans de VVV met museumwinkel in de Peperstraat 35, Purmerend geopend. Tot voor kort was er alleen een VVV I-point en dat bleek niet aan de behoefte van bezoekers te voldoen. Met het beschikbaar komen van de VVV met museumwinkel op deze locatie kunnen bezoekers van de stad beter worden geinformeerd. Ook zijn er mooie [...]

Geen hoogbouw in de binnenstad

Tijdens de raadsvergadering van 28 juni 2018 is met 24 stemmen voor en 10 stemmen tegen is het initiatiefvoorstel van het CDA, D66 en GroenLinks aangenomen over de toekomst van de historische binnenstad. De grenzen voor de historische binnenstad werden hierin vastgelegd. De Vereniging Historisch Purmerend heeft nog bepleit om bij het vaststellen de oude waterlopen aan te houden zoals [...]