Nieuwsbrieven2017-05-15T09:45:55+02:00

Henk Meines benoemd tot erelid VHP

Bij gelegenheid van zijn bestuurlijk afscheid is de heer Henk Meines tijdens de algemene ledenvergadering op woensdag 17 april 2019 benoemd tot erelid van de Vereniging Historisch Purmerend. Henk Meines heeft zich gedurende 24 jaar belangeloos ingezet, heeft zich onderscheiden door bijzondere verdiensten en heeft daarmee bijgedragen tot de instandhouding en ontwikkeling van de vereniging. Gelukkig blijft hij zijn kennis [...]

Parkeren onder de Where

Donderdagmiddag 6 september 2018 is door de heer Hans Bakker het document inzake "Parkeren onder de Where" overhandigd aan wethouder Eveline Tijmstra (Stadsontwikkeling binnenstad/centrum). Het plan behelst het realiseren van een parkeergarage van twee lagen met daarboven opnieuw de Where, bedoeld om een oplossing te bieden voor verschillende problemen, zoals parkeren, verkeersdoorstroming, waterberging, levendigheid binnenstad etc. De Vereniging Historisch Purmerend is [...]

VVV en museumwinkel

Woensdag 1 augustus 2018 is door wethouder Harry Rotgans de VVV met museumwinkel in de Peperstraat 35, Purmerend geopend. Tot voor kort was er alleen een VVV I-point en dat bleek niet aan de behoefte van bezoekers te voldoen. Met het beschikbaar komen van de VVV met museumwinkel op deze locatie kunnen bezoekers van de stad beter worden geinformeerd. Ook zijn er mooie [...]

Geen hoogbouw in de binnenstad

Tijdens de raadsvergadering van 28 juni 2018 is met 24 stemmen voor en 10 stemmen tegen is het initiatiefvoorstel van het CDA, D66 en GroenLinks aangenomen over de toekomst van de historische binnenstad. De grenzen voor de historische binnenstad werden hierin vastgelegd. De Vereniging Historisch Purmerend heeft nog bepleit om bij het vaststellen de oude waterlopen aan te houden zoals [...]

Hoogbouw centrum en de verkiezingen – maart 2018

Zoals bekend maakt VHP al geruime tijd bezwaar tegen de geplande hoogbouw op de PostNL locatie. (zie foto). Tijdens de raadsvergadering van 22 februari is door een meerderheid besloten de anterieure overeenkomst met Snippe B.V. inzake de ontwikkeling van PostNL en Schapenmarkt te tekenen. Hierdoor kan de projectontwikkelaar verder gaan met de ontwikkeling van de plannen. Echter, afhankelijk van de samenstelling van de [...]

Hoogbouwvisie Purmerend – update

Op 28 september jl. heeft de gemeenteraad de hoogbouwvisie vastgesteld. Het ziet ernaar uit dat hiermee hoogbouw in de binnenstad mogelijk wordt. Wij hebben daartegen geprotesteerd, maar de raad heeft de visie met 19 stemmen voor en 15 stemmen tegen aangenomen. Het is te betreuren dat de gemeente in de hoogbouwvisie een andere grens van de historische binnenstad hanteert dan in [...]