Stamreeks van Cornelis Beukenkamp

Deze stamreeks is gebaseerd op eigen onderzoek en aangevuld met gegevens uit de ‘Genealogie Beukenkamp’, samengesteld en gepubliceerd door J. Eijkhoudt en R. Eijkhoudt-Beukenkamp, Bathmen, 2001.
Cornelis Beukenkamp was jarenlang actief in de lokale politiek en o.a. voorzitter van de turn- en atletiekvereniging NEA-Volharding. Een van de sporthallen in Purmerend draagt zijn naam.Cornelis Beukenkamp
, geboren te Purmerend op 20 mei 1909, installateur, opzichter P.E.N., gemeenteraadslid en wethouder/loco-burgemeester van Purmerend, overleden aldaar op 17 juli 1991 (uit de krant), 82 jaar oud, zoon van Frans Beukenkamp (II) en Maartje van Holk.
Cornelis is getrouwd te Purmerend op 12 mei 1932, op 22-jarige leeftijd met Jannigje Grietje (Janny) van Vliet (21 jaar oud), geboren te Amsterdam op 15 november 1910, overleden te Edam-Volendam op 17 januari 2000, 89 jaar oud, dochter van Pieter van Vliet en Aafje Nordmann.

II vader
Frans Beukenkamp, geboren te Purmerend op 8 december 1883, wijnstoker en fabriekschef, overleden aldaar op 3 januari 1975, 91 jaar oud, zoon van Jacobus IJzak Beukenkamp (III) en Jannetje Dekker.
Frans is getrouwd te Purmerend op 17 november 1904 (akte 32), op 20-jarige leeftijd met Maartje van Holk (22 jaar oud), geboren te Purmerend op 28 februari 1882, overleden te Haarlem op 2 augustus 1957, 75 jaar oud, dochter van Cornelis van Holk en Trijntje van Zijp.

III grootvader
Jacobus IJzak Beukenkamp, geboren te Den Helder op 12 november 1847, wegwerker, zoon van Frans Beukenkamp (IV) en Neeltje Dascher.
Jacobus is getrouwd te Purmerend op 10 juni 1871 (akte 32), op 23-jarige leeftijd met Jannetje Dekker (22 jaar oud), geboren te Purmerend op 16 september 1848, overleden aldaar op 27 april 1914, 65 jaar oud, dochter van Jacob Dekker (pakhuisknecht en bierhandelaar) en Lijsbeth Heijkamp.

IV overgrootvader
Frans Beukenkamp, geboren te Leerdam op 28 september 1805, timmerman, zoon van Cornelis Beukenkamp (V) en Antonia Goes.
Frans is getrouwd te Den Helder op 13 november 1834 (akte 55), op 29-jarige leeftijd met Neeltje Dascher (27 jaar oud), geboren te Den Helder op 13 februari 1807, dochter van Cornelis Dascher (Dasker) en Neeltje Fredriks Mijts.

De Majoor kommandeerende het 2e Bataillon der 2e Afdeling Mobiele Noordhollandsche Schutterij
Permitteerd mits aan den Schutter Beukenkamp, Frans het aangaan van een wettelijk huwelijk met Neeltje Dascher onder voorwaarden dat bij aldien zijn vrouw kind of kinderen mogt krijgen, of zich in eene zwangere staat bevinden, hem zulks geen recht op ontslag uit de Schutterlijken dienst geeft, en dat zijne vrouw nimmer bij het Bataillon waar hetzelve zich ook bevind, mag verschijnen.
den Helder, den 12e September 1834.
De majoor voornoemd Van der Sloot.

betovergrootvader
Cornelis Beukenkamp, gedoopt te Leerdam op 17 september 1749, overleden te ‘s-Gravenhage op 5 januari 1817, 67 jaar oud, zoon van Adolf Beukenkamp (VI) en Jacoba Lansel.
Cornelis is getrouwd te Leerdam op 23 mei 1784, op 34-jarige leeftijd met Antonia Goes (21 jaar oude), geboren Vianen 2 december 1762, gedoopt aldaar 3 december 1762, overleden te Ouderkerk a/d IJssel op 23 september 1823, 60 jaar oud, dochter van cornelis Goes en Antonia Verhaar.

VI oudvader
Adolf Beukenkamp, gedoopt te Leerdam op 27 september 1711, begraven op 12 september 1798, 86 jaar oud, zoon van Cornelis Beukenkamp (VII) en Lijsbeth Cornelis.
Adolf is getrouwd te Leerdam op 18 oktober 1737, op 26-jarige leeftijd (1) met Maria van Leerdam (22 jaar oud), gedoopt te Leerdam op 30 januari 1715, overleden rond 1745, ongeveer 30 jaar oud, dochter van Dirk van Leerdam en Marijke Prinsen.
Adolf is getrouwd te Leerdam op 5 oktober 1746, op 35-jarige leeftijd (2) met Jacoba Lansel.

VII oudgrootvader
Cornelis Beukenkamp, geboren te Schoonrewoerd voor 1685, schoolmeester, overleden aldaar op 23 juni 1716, minstens 31 jaar oud, zoon van Cornelis Hertog Beukenkamp (VIII) en Elburg Barthe van Cleef.
Cornelis was gehuwd met Lijsbeth Cornelis, gedoopt te Leerdam op 4 maart 1688, dochter van Gijsbert Cornelis en Mariken Roelofs Sterk.

VIII oudovergrootvader
Cornelis Hertog Beukenkamp, geboren te Schoonrewoerd rond 1660, zoon van Hartwijck Adolf Beuckenkamp (IX) en Geertruijt Rijckensdr..
Cornelis is getrouwd te Leerdam (?) rond 1685, op ongeveer 25-jarige leeftijd met Elburg Barthe van Cleef (ongeveer 27 jaar oud), gedoopt te Leerdam op 15 september 1658, dochter van Bert Arentsz van Cleef en Geertje Jans.

IX oudbetovergrootvader
Hartwijck Adolf Beuckenkamp, geboren rond 1615, onderwijzer en koster, overleden te Schoonrewoerd (vermoedelijk voorjaar 1662).
Hartwijck is getrouwd te Leerdam (?) voor mei 1659, op hoogstens 44-jarige leeftijd met Geertruijt Rijckensdr., overleden te Schoonrewoerd na oktober 1673.