Stamreeks van Hendrik Cramwinckel

Burgemeester van Purmerend 25 oktober 1923 – 1 juli 1939
Benoemd bij K.B. d.d. 6.10.1923
Beëdigd 18.10.1923
Geïnstalleerd 25.10.1923
Eervol ontslag 1.7.1939


I 

Hendrik Cramwinckel
, geboren te Veendam op 1 mei 1875, majoor der Artillerie van het Oost Indisch Leger (foto uit collectie CBG), na zijn militaire carrière burgemeester van Purmerend, overleden te ‘s-Gravenhage op 17 september 1954, 79 jaar oud, zoon van Arnoldus Cornelis Cramwinckel (II) en Johanna Jacoba Reilingh.
Hendrik is getrouwd te ‘s-Gravenhage op 19 oktober 1905 (akte 1561), op 30-jarige leeftijd met Kathinka Schluter (21 jaar oud), geboren te Padang, Sumatra (NOI) op 9 oktober 1884, overleden te Banjubiru bij Semarang, Java (NOI) op 24 juni 1945 (in Japans concentratiekamp Ambarawa), begraven te Jakarta, Indonesië (ereveld Menteng Pulo, vak II nr. 170), 60 jaar oud, dochter van Heinrich David Schluter (koopman in Indische atikelen) en Johanna Philippina Katinka van Bennekom.

II vader
Arnoldus Cornelis Cramwinckel, geboren te Groningen op 31 juli 1846, telegrafist (1873), directeur post- en telegraafkantoor te Oldenzaal en idem te Sneek (vanaf 1906) (foto uit collectie CBG), overleden te Utrecht op 17 maart 1922, 75 jaar oud, zoon van Johannes Cornelis Cramwinckel (III) en Sophia Frederica Billroth.
Arnoldus is getrouwd te Groningen op 7 april 1873 (akte 64), op 26-jarige leeftijd met Johanna Jacoba Reilingh (29 jaar oud), geboren te Groningen op 28 februari 1844, overleden te ‘s-Gravenhage op 24 december 1917, 73 jaar oud, dochter van Hendrik Reilingh (koopman) en Sophia Wilhelmina Bosman.

III grootvader
Johannes Cornelis Cramwinckel, geboren te Nijmegen op 21 september 1804, sergeant titulair der Groninger Schutterij, onderscheiden met de Orde van het Militaire Kruis, schrijnwerker (1839) en later kunsthandelaar te Groningen, overleden te Groningen op 19 maart 1881, 76 jaar oud, zoon van Johannes Cramwinckel (IV) en Cornelia Reijnen.
Johannes is getrouwd te Groningen op 2 mei 1839 (akte 74), op 34-jarige leeftijd met Sophia Frederica Billroth (25 jaar oud), geboren te Winschoten op 2 mei 1814, overleden te Groningen op 10 mei 1881, 67 jaar oud, dochter van Johan Martin Billroth (kunstkoper) en Maria Louiza Eilsabeth Schumel.

IV overgrootvader
Johannes Cramwinckel ook genaamd Kraanwinkel, gedoopt te Nijmegen op 30 maart 1774 (ned. geref.), stuurman, overleden te Nijmegen op 18 februari 1817, 42 jaar oud, zoon van Arnodus Craemwinckel (V) en Cornelia van der Waarden.
Johannes is getrouwd te Hees op 9 augustus 1801, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Reijnen (25 jaar oud), geboren te Weurt in het jaar 1776, overleden te Nijmegen op 16 januari 1854, 78 jaar oud, dochter van Jan Reijnen en Antonia van den Enting.

betovergrootvader
Arnodus Craemwinckel, geboren te Burick, Alt Buederich bei Wesel am Rhein (D) in het jaar 1724, meester in het Schippersgilde te Nijmegen, begraven te Nijmegen op 9 juni 1799 (Stevenskerkhof), 75 jaar oud, zoon van Peter Krƒmwinkel (VI) en Jantjen Johanna Langenberg.
Arnodus is getrouwd te Nijmegen op 5 augustus 1753, op 29-jarige leeftijd met Cornelia van der Waarden (19 jaar oud), gedoopt te Nijmegen op 12 december 1733 (ned. geref.), overleden aldaar op 25 januari 1810, begraven aldaar (Regulieren kerkhof), 76 jaar oud.

VI oudvader
Peter Krämwinkel, gedoopt te Werth bij Isselburg, Nordrhein-Westfalen (D) op 18 maart 1691 (Evang. Kirche), overleden te Nijmegen na 5 april 1758 (of Burick, Alt Buedrich bei Wesel am Rhein?), minstens 67 jaar oud, zoon van Aernd Kraemwynkel (VII) en Cathrina NN.
Peter is getrouwd te Burick, Alt Buederich bei Wesel am Rhein (D) op 7 juni 1716 (Evang. Reformierte Kirche), op 25-jarige leeftijd met Jantjen Johanna Langenberg (21 jaar oud), geboren te Uedem, Nordrhein-Westfalen (D) in het jaar 1695, overleden te Nijmegen na 11 januari 1756 (of Burick, alt Buederich bei Wesel am Rhein?), minstens 61 jaar oud.

VII oudgrootvader
Aernd Kraemwynkel, geboren te Werth bij Anholt Isselburg Vlakbij Wesel tussen 1650 en 1660, overleden te Burick, Alt Buederich bei Wesel am Rhein (D) op 10 april 1719, begraven aldaar (Kirchhof Evang. Reformierte Kirche), 59 jaar tot 69 jaar oud.
Aernd is getrouwd voor juli 1681, op hoogstens 31-jarige leeftijd met Cathrina NN (hoogstens 21 jaar oud), geboren te Werth bei Isselburg, Nordrhein-Westfalen (?) rond 1660, overleden te Werth bei Isselburg, Nordrhein-Westfalen op 8 maart 1705, begraven aldaar op 10 mei 1705 (Evang. Kirche), ongeveer 45 jaar oud.

De familie kan met zekerheid worden nagetrokken tot Aerndt Kraenwynkel, geboren te Werth (bij Anholt Isselburg vlak bij Wesel), circa 1660, gehuwd met Catharina NN, mogelijk een (klein)zoon van Bernd (of zoon van Wessel) van Krämwinkel, vermoedelijk uit Wesel. Mogelijk is deze Bernd een nakomeling van ene Hendrik Crawinckel die reeds in 1562 in de stadsinwonerlijsten van Wesel am Rhein als Meester wordt genoemd. (Pieter J. Cramwinckel, 15 mei 2006).

Met dank aan Pieter J. Cramwinckel