Stamreeks van Theunis van Dam

Burgemeester van Purmerend 1.9.1988-1.12. 2002
Benoemd bij K.B. d.d. 19 juli 1988
Beëdigd augustus 1988
Geïnstalleerd 14 september 1988
Eervol ontslag 1 december 2002


Theunis (Theun) van Dam, geboren te Amsterdam op 21 januari 1940, beroepskeuzeadviseur 1963-1970, raadslid/wethouder Zaandam 1.9.1970-1.1.1974, wethouder en loco-burgemeester Zaanstad 1974-1988, burgemeester van Purmerend 1.9.1988-1.12.2002 en waarnemend burgemeester Velsen 1.2.2003-1.10.2003, zoon van Hendrik van Dam (II) en Ieke de Leeuw.
Theunis is getrouwd te Amsterdam op 18 juni 1964, op 24-jarige leeftijd met Adriana van der Mark (23 jaar oud), geboren te Amsterdam op 23 februari 1941, dochter van Marinus van der Mark en Ida Catharina Winkelaar.

II vader
Hendrik van Dam, geboren te Opsterland (Gorredijk) op 5 september 1909, kantoorbediende, secretaris AVM, hoofdambtenaar Bedrijfsschap voor Zuivel en medewerker FAO en Unicef te New York en Guatemala, overleden te Utrecht op 24 oktober 1974, 65 jaar oud, zoon van Douwe van Dam (III) en Hiltje Popma.
Hendrik is getrouwd te Opsterland op 16 augustus 1934, op 24-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden te Opsterland op 16 maart 1946 van) Ieke de Leeuw (23 jaar oud), geboren te Opsterland (Gorredijk) op 13 december 1910, overleden te Amsterdam op 3 maart 1999, 88 jaar oud, dochter van Theunis de Leeuw (arbeider reinigingsdienst) en Attje van der Wijk.
Hendrik is getrouwd te Amsterdam op 22 augustus 1946, op 36-jarige leeftijd (2) met Elisabeth Bontenbal (29 jaar oud), geboren te Amsterdam op 2 januari 1917.

III grootvader
Douwe van Dam, geboren te Opsterland op 8 juni 1885, zoon van Hendrik Douwes van Dam (IV) en Hylkje Jans de Vries.
Douwe is getrouwd te Opsterland op 20 mei 1909 (akte 65), op 23-jarige leeftijd met Hiltje Popma (24 jaar oud), geboren te Schoterland (Jubbega) op 2 juni 1884, dochter van Gjalt (Gialt) Durks Popma en Gatske Jans Koopmans.

IV overgrootvader
Hendrik Douwes van Dam, geboren te Opsterland op 16 april 1859, overleden aldaar op 6 januari 1940, 80 jaar oud, zoon van Douwe Hendriks van Dam (V) en Lamkje Feddes Zwanenburg.
Hendrik is getrouwd te Opsterland op 9 juni 1882 (akte 70), op 23-jarige leeftijd met Hylkje Jans de Vries (21 jaar oud), geboren op 11 november 1860, overleden te Opsterland op 28 december 1926, 66 jaar oud, dochter van Jan Abels de Vries en Foekjen Meines Meina.

betovergrootvader
Douwe Hendriks van Dam, geboren te Opsterland op 23 januari 1827, overleden aldaar op 2 februari 1889, 62 jaar oud, zoon van Hendrik Hendriks van Dam (VI) en Piertje Feddes Lageveen.
Douwe is getrouwd te Opsterland op 19 maart 1854 (akte 12), op 27-jarige leeftijd met Lamkje Feddes Zwanenburg (22 jaar oud), geboren te Opsterland op 3 juni 1831, overleden aldaar op 23 mei 1910, 78 jaar oud, dochter van Fedde Gooitsens Zwanenburg (schoolmeester) en Fokje Sietses de Vries.

VI oudvader
Hendrik Hendriks van Dam, geboren te Langezwaag op 20 april 1799, gedoopt aldaar op 19 mei 1799, schipper en vervener, overleden te Opsterland op 18 maart 1885, 85 jaar oud, zoon van Hendrik Douwes van Dam (VII) en Janke Hendriks Coops.
Hendrik is getrouwd te Opsterland op 29 maart 1821 (akte 9), op 21-jarige leeftijd met Piertje Feddes Lageveen (22 jaar oud), geboren te Lippenhuizen op 10 maart 1799, overleden te Opsterland op 29 maart 1858, 59 jaar oud, dochter van Fedde Atzes en Fokjen Martens.

VII oudgrootvader
Hendrik Douwes van Dam, geboren in het jaar 1765, overleden te Opsterland op 15 oktober 1838, 73 jaar oud.
Hendrik is getrouwd te Hardegarijp op 29 april 1792, op 27-jarige leeftijd met Janke Hendriks Coops (26 jaar oud), geboren in het jaar 1766, overleden te Opsterland op 4 juli 1845, 79 jaar oud, dochter van Hendrik Gerbens (koopman te Surhuizum) en Aukjen Jans.