De familie Debets in Purmerend

Deze genealogie is voor een groot deel gebaseerd op:
“A. v.d. Vaart, Voorlopige gegevens van de familie Debets. Oudorp 1998”
(aanwezig in de bibliotheek van het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag)

Wilhelmus (Willem) Debits, gedoopt Alkmaar 5.10.1804, schippersknecht, overleden Purmerend 18.10.1854, 50 jaar oud, natuurlijke zoon van Jansje Debits.
Wilhelmus is getrouwd Purmerend 24.6.1827 (akte 14), op 22-jarige leeftijd met Wijntje Hoek (29 jaar oud), gedoopt Purmerend 24.5.1798, dochter van Jacob Hoek en Maria Pet.
Uit dit huwelijk:

 • Wilhelmus Debets, geboren Purmerend 29.4.1827, overleden aldaar 9.11.1827, 194 dagen oud.
 • Maria Debets, geboren Purmerend 29.4.1828, overleden aldaar 17.5.1828, 18 dagen oud.
 • Wilhelmus Debets, geboren Purmerend 3.9.1829, schippersknecht, overleden Purmerend 3.7.1890, 60 jaar oud.
  Wilhelmus is getrouwd Purmerend 10.9.1864 (akte 32), op 35-jarige leeftijd met Cornelia Olij (30 jaar oud), geboren Purmerend 2.4.1834, werkster, overleden Purmerend 13.12.1899, 65 jaar oud, dochter van Klaas Olij (Olie) (landbouwer en arbeider) en Cornelia d’Ernst.
  Cornelia is later getrouwd De Rijp 11.10.1894 (akte 11), op 60-jarige leeftijd met Pieter Mooi (58 jaar tot 60 jaar oud), geboren Grootebroek 1834/1836, landman, zoon van Jan Mooi en Hendrikje Waal. Pieter is eerder getrouwd Berkhout 27.12.1857 (akte 21), op 21- tot 23-jarige leeftijd met Trijntje Heidenrijk (21 jaar oud), geboren 1836, dochter van Antoon Heidenrijk (landman) en Trijntje Bobeldijk.
 • Jacob Debets, geboren Purmerend 15.4.1833, volgt onder II-a.
 • Hendrikus Debets, geboren Purmerend 11.5.1836, volgt onder II-b.
 • Maria Debets, geboren Purmerend 15.7.1838, overleden aldaar 27.5.1910, 71 jaar oud.

II-a Jacob Debets, geboren Purmerend 15.4.1833, arbeider, overleden Purmerend 9.8.1865, 32 jaar oud, zoon van Wilhelmus (Willem) Debits (I) en Wijntje Hoek.
Uit de krant: Op den 9. deser viel de brave en ijverige werkman JACOB DEBETS bij het stellen van den regtmaat op den Purmerkerktoren van eene aanzienlijke hoogte en was in weinige uren een lijk, nalatende eene hoogzwangere vrouw met twee kinderen, in diepe armoede. In den avond van den volgenden dag beviel de diepbedroefde weduwe van twee kinderen. Het was een hartverscheurend tooneel: in de kleine woning het lijk van den man in de eenige bedstede en de zwaarbeproefde kraamvrouw in een hoek van de kamer op een veldbedje met hare vier kindertjes bij zich. Donker is voor haar de toekomst, maar zij hoopt, naast God, op de hulp van menschenvrienden. Reeds ondervindt zij krachtdadige hulp van deelnemende stadgenooten, en woorden ontbreken haar, om daarvoor haar dankgevoel uit te drukken; maar – in haar toestand is zoo veel noodig. Mogten er ook buiten de gemeente beweldadigden gevonden worden, die haar met eene geldelijke bijdrage wilden ondersteunen. Elke gift, ook de geringste, zou haar welkom zijn. De Uitgever dezes, benevens de heeren Dr. H.C.P. VAN DER LEE, A. VOLKMAARS en G. VAN SANDWIJK verklaren zich bereid die giften in ontvang te nemen. Van de ontvangst dier giften zal door dit weekblad met dankzegging melding gemaakt worden.
Jacob is getrouwd 17.7.1858 (akte 18), op 25-jarige leeftijd met Klaartje Knip (26 jaar oud), geboren Purmerend 19.9.1831, winkelierster, overleden Purmerend 24.12.1918, 87 jaar oud, dochter van Klaas Knip (arbeider) en Trijntje Kroonenburg.
Uit dit huwelijk:

 • Wilhelmus Debets, geboren Purmerend 19.10.1860, volgt onder III-a.
 • Trijntje Debets, geboren Purmerend 17.10.1862, overleden aldaar 17.8.1939, 76 jaar oud.
  Trijntje is getrouwd Purmerend 17.3.1910 (akte 6), op 47-jarige leeftijd met Jan Anepool (46 jaar oud), geboren Purmerend 9.2.1864, overleden aldaar 31.8.1938, 74 jaar oud, zoon van Jan Philippus Hendrik Anepool (kaaskopersknecht en arbeider (1889)) en Catharina Geertruida Timmerman (dienstbode).
 • Jacob Debets, geboren Purmerend 11.3.1864, overleden aldaar 24.8.1864, 166 dagen oud.
 • Jacob Debets, geboren Purmerend 10.8.1865, overleden aldaar 15.8.1866, 1 jaar oud.
 • Klaas Debets, geboren Purmerend 10.8.1865, overleden aldaar 19.4.1867, 1 jaar oud.

II-b Hendrikus Debets, geboren Purmerend 11.5.1836, kleermaker, overleden Purmerend 28.11.1900, 64 jaar oud, zoon van Wilhelmus (Willem) Debits (I) en Wijntje Hoek.
Hendrikus is getrouwd Purmerend 25.2.1865 (akte 7), op 28-jarige leeftijd met Geertruida Brouwer (18 jaar oud), geboren Den Helder 5.3.1846, overleden Purmerend 5.10.1921, 75 jaar oud, natuurlijke dochter van Margreta Brouwer.
Uit dit huwelijk:

 • Willem Debets, geboren Purmerend 11.11.1865, volgt onder III-b.
 • Petrus Debets, geboren Purmerend 25.12.1867, volgt onder III-c.
 • Jacob Debets, geboren Purmerend 21.1.1870, overleden aldaar 12.12.1872, 2 jaar oud.
 • Diederik Herman Debets, geboren Purmerend 15.5.1874, overleden aldaar 30.6.1874, 46 dagen oud.
 • Reiniera Geertruida Debets, geboren Purmerend 8.4.1876, dienstbode, overleden Purmerend 2.3.1945, 68 jaar oud.
  Reiniera is getrouwd Purmerend 13.2.1897 (akte 5), op 20-jarige leeftijd met Petrus Woudstra (22 jaar oud), geboren Lemsterland (Eesterga) 5.3.1874, schippersknecht, overleden Purmerend 27.2.1937, 62 jaar oud, zoon van Jacob Woudstra (vrachtrijder) en Trijntje Schots.

III-a Wilhelmus Debets, geboren Purmerend 19.10.1860, zadelmaker en behanger, overleden Purmerend 18.8.1940, 79 jaar oud, zoon van Jacob Debets (II-a) en Klaartje Knip.
Wilhelmus is getrouwd Purmerend 24.2.1884 (akte 9), op 23-jarige leeftijd met Niesje Kronenburg (21 jaar oud), geboren Purmerend 31.8.1862, overleden aldaar 12.5.1936, 73 jaar oud, dochter van Pieter Kronenburg (arbeider) en Maartje de Haan.
Uit dit huwelijk:

 • Jacob Pieter Debets, geboren Purmerend 22.4.1885, volgt onder IV-a.
 • Maartje Debets, geboren Purmerend 22.7.1887, overleden 15.3.1921, 33 jaar oud.
  Maartje is getrouwd Purmerend 29.6.1916 (akte 28), op 28-jarige leeftijd met Dirk Tromp (30 jaar oud), geboren Purmerend 16.2.1886, warmoezier, zoon van Dirk Tromp (watermolenaar, arbeider en warmoezier/groenboer) en Maartje Nagel.
 • Pieter Jacob Debets, geboren Purmerend 27.2.1890, overleden aldaar 28.8.1891, 1 jaar oud.
 • Klaartje Debets, geboren Purmerend 16.5.1893, overleden aldaar 3.3.1981, 87 jaar oud.
  Klaartje is getrouwd Purmerend 6.3.1919 (akte 5), op 25-jarige leeftijd met Jacob de Boer (27 jaar oud), geboren Purmerend 22.9.1891, opzichter, overleden Purmerend 10.10.1976, 85 jaar oud, zoon van Cornelis de Boer (broodslijter) en Grietje de Boer.
 • Pieter Jacob Debets, geboren Purmerend 4.11.1895, overleden aldaar 27.9.1974, 78 jaar oud.
 • Doodgeboren zoon, geboren Purmerend 21.7.1897.

III-b Willem Debets, geboren Purmerend 11.11.1865, schoenmaker, overleden Amsterdam 9.1.1927, 61 jaar oud, zoon van Hendrikus Debets (II-b) en Geertruida Brouwer.
Willem is getrouwd Monnickendam 21.5.1896 (akte 6), op 30-jarige leeftijd met Maria Schram (23 jaar oud), geboren Monnickendam 23.10.1872, dienstbode, overleden 13.7.1959, 86 jaar oud, dochter van Gerrit Schram (bokkingroker) en Antje Grasboer.
Uit dit huwelijk:

 • Hendrikus Debets, geboren Purmerend 23.2.1897, bankwerker, overleden Amsterdam 21.3.1923, 26 jaar oud.
 • Anna Maria Debets, geboren Monnickendam 30.12.1901, overleden Purmerend 2.3.1988, 86 jaar oud.
  Anna is getrouwd Amsterdam 12.4.1923 (reg. 5B folio 20), op 21-jarige leeftijd met Gerardus Antonius Baltus (23 jaar tot 24 jaar oud), geboren Amsterdam 1899/1900, brooddepothouder, overleden 28.10.1970, 70 jaar tot 71 jaar oud, zoon van Willem Baltus (melkslijter) en Gijsbertha Ruiter.

III-c Petrus Debets, geboren Purmerend 25.12.1867, pakhuisknecht, overleden Purmerend 11.3.1942, 74 jaar oud, zoon van Hendrikus Debets (II-b) en Geertruida Brouwer.
Petrus is getrouwd Hoorn 5.6.1896 (akte 28), op 28-jarige leeftijd met Maartje Mulder (23 jaar oud), geboren Sijbekarspel 20.6.1872, overleden Purmerend 27.1.1945, 72 jaar oud, dochter van Jan Mulder (landbouwer) en Frederica Botman.
Uit dit huwelijk:

 • Hendrikus Petrus Debets, geboren Purmerend 16.3.1897, volgt onder IV-b.
 • Johannes Nicolaas (Jan) Debets, geboren Purmerend 25.9.1898, volgt onder IV-c.
 • Frederica Maria Debets, geboren Purmerend 3.1.1900, overleden 16.12.1980, 80 jaar oud.
  Frederica is getrouwd Amsterdam 26.6.1924 (reg. 2D folio 6v), op 24-jarige leeftijd met Wijtse de Jonge (35 jaar oud), geboren Smilde 7.12.1888, magazijnmeester, overleden 12.10.1966, 77 jaar oud, zoon van Martinus de Jonge (winkelier te Smilde) en Trijntje Venekamp.
  Bij de huwelijksakte is overgelegd een proces-verbaal van tusschenkomst van den kantonrechter te Amsterdam, waaruit blijkt, dat de ouders der bruid op de oproeping niet zijn verschenen.
 • Simon Petrus Debets, geboren Purmerend 3.9.1905, volgt onder IV-d.
 • Petrus Martinus Debets, geboren Purmerend 24.10.1906, overleden 11.8.1977, 70 jaar oud.
 • Johanna Debets, geboren Purmerend 15.6.1913, overleden aldaar 31.8.1913, 77 dagen oud.

IV-a Jacob Pieter Debets, geboren Purmerend 22.4.1885, behanger en drager eremedaille in goud Orde van Oranje Nassau, overleden Purmerend 7.2.1972, begraven aldaar 10.2.1972 (Algemene Begraafplaats), 86 jaar oud, zoon van Wilhelmus Debets (III-a) en Niesje Kronenburg.
Jacob is getrouwd Purmerend 16.2.1911 (akte 6), op 25-jarige leeftijd met Maartje Koster (24 jaar oud), geboren Beemster 28.10.1886, overleden Purmerend 27.9.1957, 70 jaar oud, dochter van Pieter Koster en Marijtje Buijten.
Uit dit huwelijk:

 • Niesina Maria Debets, geboren Purmerend 20.4.1912.
  Niesina vertrekt op 24.3.1932 naar Den Haag.
  Niesina is getrouwd Purmerend 28.1.1932, op 19-jarige leeftijd met Gerardus Hendrikus Gros.
 • Pieter Debets, geboren Purmerend 13.11.1913.
  Pieter vertrekt op 24.5.1938 naar Rotterdam.
 • Willem Jacob Debets, geboren Purmerend 25.2.1918, overleden aldaar 13.2.1919, 353 dagen oud.
 • Jacob Pieter Debets, geboren Purmerend 25.2.1918 (check datum!).
 • Maria Debets, geboren Purmerend 20.5.1921.
 • Willem Debets, geboren Purmerend 21.11.1923.
 • Ellen Debets, geboren Purmerend 26.5.1927.

IV-b Hendrikus Petrus Debets, geboren Purmerend 16.3.1897, overleden 6.7.1981, 84 jaar oud, zoon van Petrus Debets (III-c) en Maartje Mulder.
Hendrikus was gehuwd met Geertruida Wilhelmina Kopper.
Uit dit huwelijk:

 • Hendrik Gerard Debets, geboren Krommenie 27.1.1927.
 • Truus Debets, geboren Krommenie 16.7.1937.

IV-c Johannes Nicolaas (Jan) Debets, geboren Purmerend 25.9.1898, overleden 31.10.1970, begraven Oosthuizen, 72 jaar oud, zoon van Petrus Debets (III-c) en Maartje Mulder.
Johannes was gehuwd met Trijntje Dekker, geboren Oosthuizen 31.5.1904, overleden 28.3.1994, begraven Oosthuizen, 89 jaar oud.
Uit dit huwelijk:

 • Martha Debets, geboren Purmerend 20.4.1930.
 • Aafje Catharina Debets, geboren Middelie 9.11.1938.

IV-d Simon Petrus Debets, geboren Purmerend 3.9.1905, overleden 16.5.1968, 62 jaar oud, zoon van Petrus Debets (III-c) en Maartje Mulder.
Simon was gehuwd met Alida Geertruida Vriesman, geboren 8.6.1905, overleden Alkmaar 17.10.2003, 98 jaar oud.
Uit dit huwelijk:

 • Trijntje Debets, geboren Oterleek 21.10.1931.
 • Pieter Cornelis Debets, geboren Oterleek 26.2.1934.
 • Hendrika Maria Debets, geboren Oterleek 19.1.1936, overleden 23.8.1987, 51 jaar oud.
 • Martin Debets, geboren Alkmaar 21.2.1946.