Stamreeks van Pieter Kikkert


Pieter Kikkert
, adjunct-commies ter secretarie van Alkmaar (1920), burgemeester van Koedijk, burgemeester van Beemster, burgemeester van Purmerend 19..-5.6.1944, hoofdingeland van Waterland, rijksinspecteur werkverschaffing in Noord-Holland en hoofdcommies aan het Dep. te Den Haag, geboren te Den Helder op 11 april 1897 (of 1896?), overleden te Bergen op 16 november 1967, 70 jaar oud, zoon van Arie Adriaan Kikkert (II) en Aafje Grin.
Pieter is getrouwd te Heerhugowaard op 14 juli 1920, op 23-jarige leeftijd met Neeltje Kostelijk (21 jaar oud), geboren te Zuid-Scharwoude op 26 oktober 1898, overleden te Heiloo op 19 januari 1984, gecremeerd te Driehuis op 24 januari 1984, 85 jaar oud, dochter van Pieter Kostelijk (landman te Heerhugowaard (1920) en oprichter Broeker veiling) en Maartje Meijer.

II vader
Arie Adriaan Kikkert, landbouwer en dijkgraaf polder Helder en Huisduinen, geboren te Den Helder op 9 december 1852, overleden aldaar op 5 januari 1933, 80 jaar oud, zoon van Simon Klaasz Kikkert (III) en Grietje Cornelis Lap.
Arie is getrouwd te Den Helder op 12 juli 1883 (akte 108), op 30-jarige leeftijd (1) met Ida Boon (22 jaar oud), geboren te Texel op 13 december 1860, overleden te Den Helder op 16 juli 1891, 30 jaar oud, dochter van Jan Boon (veehouder) en Martje Drijver.
Arie is getrouwd te Den Helder op 7 oktober 1892 (akte 157), op 39-jarige leeftijd (2) met Aafje Grin (24 jaar oud), geboren te Den Helder op 3 september 1868, overleden te Alkmaar op 23 december 1924, 56 jaar oud, dochter van Pieter Grin (landman te Den Helder) en Antje Smit.

III grootvader
Simon Klaasz Kikkert, broodbakker, gedoopt te Oudeschild op 14 maart 1811 (doopgetuige was zijn tante Antje Simons Kikkert), overleden te Den Helder op 27 augustus 1893, 82 jaar oud, zoon van Klaas Simonsz Kikkert (IV) en Catharina (Kaatje) Wentel.
Simon is getrouwd te Texel op 4 augustus 1836 (getuigen waren Jaan Jacob Reinboek, haar oom Dirk Ariesz Lap en Cornelis Moojen), op 25-jarige leeftijd met Grietje Cornelis Lap (19 jaar oud), geboren te Texel op 19 november 1816, overleden te Den Helder op 21 juni 1886, 69 jaar oud, dochter van Cornelis Ariesz Lap (boer en loods) en Naantje Biems Dogger (doende boerenbedrijf).

IV overgrootvader
Klaas Simonsz Kikkert, broodbakker en regent van het weeshuis te Den Burg, geboren te Den Burg op 8 februari 1787, gedoopt aldaar op 11 februari 1787 (doopgetuige was zijn tante Aagje Klaas Luijtsen), overleden te Den Burg op 17 maart 1875, 88 jaar oud, zoon van Simon Pietersz Kikkert (V) en Marretje Klaas Luijtsen.
Klaas is ondertrouwd te Texel op 7 mei 1810 en getrouwd aldaar op 27 mei 1810  op 23-jarige leeftijd met Catharina (Kaatje) Wentel (22 jaar oud), geboren te Oudeschild op 27 december 1787, gedoopt aldaar op 30 december 1787 (doopgetuige was Helena den Berger), overleden te Texel op 15 oktober 1825, 37 jaar oud, dochter van Lucas Adriaansz Wentel (zeeman en grossier en slijter van sterke dranken) en Grietje Isbrants Blankman.


betovergrootvader
Simon Pietersz Kikkert, onderstrandvonder, regent van het weeshuis 1795, lommerdhouder, deurwaarder bij het vredesgerecht, bakker (1815), goud- en zilverkashouder (1820) en penningmeester van het Dijks-collegie (1836), geboren te Den Burg op 17 november 1757, gedoopt aldaar op 20 november 1757 (doopgetuige was zijn tante Martje Hendriks van der Werf), overleden te Texel (Den Burg) op 25 januari 1844, 86 jaar oud, zoon van Pieter Paulusz Kikkert (VI) en Jannetje Hendriks van der Werf.
Simon is getrouwd te Den Burg op 27 mei 1781 (impost 11.5.1781), op 23-jarige leeftijd met Marretje Klaas Luijtsen (21 jaar oud), gedoopt te Den Burg op 1 juli 1759 (doopgetuige was Trijntje de Haas), overleden te Den Burg op 15 mei 1847, 87 jaar oud, dochter van Klaas Hendriksz Luijtsen en Antje Simons Kwast.

VI oudvader
Pieter Paulusz Kikkert, gerechtsbode en deurwaarder, geboren te Den Burg op 26 oktober 1713, gedoopt aldaar op 29 oktober 1713, overleden aldaar op 11 oktober 1781, 67 jaar oud, zoon van Paulus Albertsz Kikkert (VII) en Antje Cornelis Kock.
Pieter had een buitenechtelijke relatie (1) met Anna Barents Overdeweg.
Pieter is getrouwd te Den Burg op 19 juni 1739 op 25-jarige leeftijd (2) met Jannetje Hendriks van der Werf (20 jaar oud), gedoopt te Den Burg op 9 oktober 1718, overleden op 25 januari 1791, 72 jaar oud, dochter van Hendrik Dirksz van der Werf en Martje Jans.

VII oudgrootvader
Paulus Albertsz Kikkert, kastelein te Eyerland, burgemeester van Texel, belastingambtenaar en ouderling; bezat een boerderij, gedoopt op 26 mei 1672, overleden te Den Burg op 6 november 1747, 75 jaar oud, zoon van Albaert Kickert (VIII) en Meinoutje Paulus Semeijns.
Paulus is getrouwd te Den Burg op 2 augustus 1699 op 27-jarige leeftijd (1) met Antje Cornelis Kock (26 jaar oud), geboren te Oosterend op 24 april 1673, dochter van Cornelis Kock.
Paulus is getrouwd in het jaar 1729  op 57-jarige leeftijd (2) met Willempje Alberts.

VIII oudovergrootvader
Albaert Kickert, meester seilemaker, castelein van het Eierland (1682), strandvonder, kapitein van het burgervendel, voogd van het Leprozenhuis en voorzitter van de Groote Krijgsraad, gedoopt te Enkhuizen op 28 januari 1635, overleden te Den Burg op 13 november 1697, begraven aldaar (Nieuwe Kerk), 62 jaar oud, zoon van Lambertijen Kickert (IX) en Geertje Jans.
In 1697 stuurt hij zijn zoon Paulus om hulp te halen wegens een overval van kapers op Eijerland. De hulp komt te laat: het huis is leeggeroofd.
Albaert is getrouwd te Enkhuizen in het jaar 1654 op 19-jarige leeftijd (1) met Feerdoutje Freerks, overleden te Enkhuizen rond 1669.
Albaert is getrouwd te Grootebroek op 16 maart 1670 op 35-jarige leeftijd (2) met Meinoutje Paulus Semeijns (30 jaar oud), geboren te Grootebroek (?) op 12 februari 1640, overleden te Grootebroek op 6 december 1679, 39 jaar oud, dochter van Pouwel Semeijns en Hendrikje Wegenaar.
Albaert is getrouwd te Hoorn op 24 augustus 1680 op 45-jarige leeftijd (3) met Grietje Jans, geboren te Hoorn, overleden te Texel.

IX oudbetovergrootvader
Lambertijen Kickert, geboren te Enkhuizen op 24 mei 1609, begraven aldaar op 1 september 1636 (Zuiderkerk), 27 jaar oud, zoon van Albert Heydricx Kickert (X) en Anna Jansdr..
Lambertijen is getrouwd te Enkhuizen op 8 februari 1632 op 22-jarige leeftijd met Geertje Jans, overleden te Enkhuizen op 28 maart 1678, begraven aldaar (Zuiderkerk).

stamvader
Albert Heydricx Kickert, schoenmaker, geboren te Soest (in Westfalen) rond 1570, overleden te Enkhuizen, zoon van Heinrich Hinrichsz Kickert (XI) en Merien NN.
Albert is getrouwd te Enkhuizen op 23 december 1601 op ongeveer 31-jarige leeftijd met Anna Jansdr., geboren te Enkhuizen, overleden aldaar.

XI stamgrootvader
Heinrich Hinrichsz Kickert, Ratsherr, geboren te Soest (in Westfalen) rond 1540, overleden aldaar voor 18 februari 1600, hoogstens 60 jaar oud, zoon van Hinrich Gerdsz Kickert (XII).
Heinrich was gehuwd met Merien NN, geboren te Soest (in Westfalen) rond 1545, overleden aldaar voor 18 februari 1600, hoogstens 55 jaar oud.

XII stamovergrootvader
Hinrich Gerdsz Kickert, Ratsherr 1533-1573, geboren te Soest (in Westfalen) rond 1505, overleden aldaar rond 1576, ongeveer 71 jaar oud, zoon van Gerdt Kickert (XIII).
Hij had bij een onbekende vrouw één zoon.

XIII stambetovergrootvader
Gerdt Kickert, Ratsherr te Soest (1509-1529), geboren te Soest (in Westfalen) rond 1460.
Hij had bij een onbekende vrouw één zoon.