De familie Van Sandwijk te Purmerend

[Gijsbertus van Sandwijk]

Sandwijk (Gijsbertus van), geboren te Spanbroek (N.-Holland) 16 April 1794, wijdde zich aan ’t onderwijs, en werd, na eenigen tijd hulponderwijzer geweest te zijn, in 1812 onderwijzer aan de Fransche dorpsschool te Oude Niedorp, in 1814 te Schermerhorn, en in 1819 aan de Stadsburgerschool te Purmerende, waar hij in 1866 gepensionneerd werd en 3 Juni 1871 overleed.
Hij schreef een groot aantal leer- of leesboekjes voor de scholen en tot uitspanning voor de jeugd, die in hun tijd zeer geacht waren. Zijne schoolprenten, ook in den vorm van het Prentenmagazijn voor de jeugd, 8 jrg., 1841-’49, verbeterde dit artikel. Van eenige blijvende beteekenis is zijne Kronykmatige en geschiedk. beschrijving van Purmerende, (waar zijne geschriften uitgegeven zijn), 1839. (Uit Bibliografisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche Letterkunde (1888-1891)). Zie ook in Wikipedia


Gijsbertus van Sandwijk, geboren te Spanbroek op 16 april 1794, hoofdonderwijzer, overleden te Purmerend op 3 juni 1871, 77 jaar oud, zoon van Benjamin van Sandwijk en Gijsberta de Heus.
Gijsbertus is getrouwd te Schermerhorn op 25 september 1814 (akte 9), op 20-jarige leeftijd (1) met Maartje van Senden (18 jaar oud), geboren te Schermerhorn in het jaar 1796, overleden te Purmerend op 6 januari 1848, 52 jaar oud, dochter van Hendrik van Senden en Trijntje Jacobs Jonker.
Uit dit huwelijk:

 • Benjamin van Sandwijk, geboren te Schermerhorn op 15 juli 1815, onderwijzer te Amsterdam.
  Benjamin is getrouwd te Purmerend op 22 juni 1845 (akte 21), op 29-jarige leeftijd met Tiesia Smelik (24 jaar oud), geboren te Purmerend op 6 september 1820, dochter van Lammert Smelik (broodbakker) en Tiesia Korver (dienstmaagd).
 • Trijntje van Sandwijk, geboren te Schermerhorn op 3 oktober 1817, overleden te Oudendijk op 10 juni 1891, 73 jaar oud.
  Trijntje is getrouwd te Purmerend op 15 mei 1842 (akte 15), op 24-jarige leeftijd met Jan Daalwijk (26 jaar tot 27 jaar oud), geboren te Hellendoorn in 1815 of 1816, onderwijzer en burgemeester te Oudendijk, zoon van Jan Daalwijk en Gesina Marsman.
 • Gijsberta Maria van Sandwijk, geboren te Purmerend op 7 mei 1820.
  Gijsberta is getrouwd te Purmerend op 18 februari 1849 (akte 2), op 28-jarige leeftijd met Jan Everhardus Helge (32 jaar oud), geboren te Haarlem op 3 maart 1816, tweede onderwijzer, overleden voor juni 1882, hoogstens 66 jaar oud, zoon van Jan Hendrik Helge (schipper) en Maria Fredrika Weijnbergh.
 • Hendrika Wilhelmina van Sandwijk, geboren te Purmerend op 13 december 1822, overleden aldaar op 1 maart 1826, 3 jaar oud.
 • Hendrika Wilhelmina van Sandwijk, geboren te Purmerend op 8 maart 1826, overleden aldaar op 17 december 1832, 6 jaar oud.
 • Johanna Henriëtta van Sandwijk, geboren te Purmerend op 17 februari 1829, overleden aldaar.
  Johanna is getrouwd te Purmerend op 23 juli 1857 (akte 28), op 28-jarige leeftijd met Adrianus Wildschut (33 jaar oud), geboren te Amsterdam op 10 november 1823, geëmployeerde bij Hollandsche IJzeren Spoorweg Mij en gemeenteontvanger, overleden te Purmerend op 18 december 1902, 79 jaar oud, zoon van Adrianus Wildschut (1e boekhouder, bankmedewerker en boekhouder aan de Nederlandsche bank) en Johanna Marretje Nauta.
  Adrianus is later getrouwd te Purmerend op 8 juni 1864 (akte 21), op 40-jarige leeftijd met Adriana Magdalena Hartman (25 jaar oud), geboren te Groningen op 23 augustus 1838, dochter van Rutgert Hartman en Gezina Christoffels Brugma.
 • Maria Geertruida van Sandwijk, geboren te Purmerend op 1 april 1831, overleden aldaar op 16 april 1831, 15 dagen oud.
 • Hendrika Wilhelmina van Sandwijk, geboren te Purmerend op 3 januari 1834, overleden aldaar op 24 september 1837, 3 jaar oud.
 • Martinus Gijsbertus van Sandwijk, geboren te Purmerend op 15 juli 1836, volgt onder II-a.
 • 10 Hendrik Ferdinand van Sandwijk, geboren te Purmerend op 8 januari 1839, volgt onder II-b.
 • 11 Jakob Dionijs van Sandwijk, geboren te Purmerend op 6 oktober 1842, rentmeester.
  Jakob is getrouwd te Renkum op 7 september 1871 (akte 16), op 28-jarige leeftijd met Henrietta Adolphina Lampe (24 jaar tot 25 jaar oud), geboren te Amsterdam in 1846 of 1847, dochter van Hendricus Adolphus Lampe en Catharina Scholten.
  Het echtpaar vertrekt op 8.11.1871 naar Calcar in Pruissen.

Gijsbertus is getrouwd te Purmerend op 18 maart 1849 (akte 4), op 54-jarige leeftijd (2) met Klaasie Verweel (47 jaar oud), geboren te Purmerend op 18 september 1801, gedoopt aldaar op 20 september 1801, winkelierster, overleden te Purmerend op 31 oktober 1882, 81 jaar oud, dochter van Jan Verweel en Marijtje Krom (zeilenmakersaffaire).
Klaasie is eerder getrouwd te Purmerend op 21 oktober 1827 (akte 23), op 26-jarige leeftijd met Jan Huntelaar (25 jaar oud), geboren te Purmerend op 11 mei 1802, vleeshouwer, overleden te Purmerend op 1 februari 1836, 33 jaar oud, zoon van Harmen Huntelaar en Wilhelmina Groeniks.


II-a 
Martinus Gijsbertus van Sandwijk, geboren te Purmerend op 15 juli 1836, hoofdonderwijzer, overleden te Bovenkarspel op 3 oktober 1871, 35 jaar oud, zoon van Gijsbertus van Sandwijk (I) en Maartje van Senden.
Martinus is getrouwd te Enkhuizen op 27 augustus 1863 (akte 31), op 27-jarige leeftijd met Reinoutje Gast (23 jaar oud), geboren te Enkhuizen op 9 augustus 1840, overleden te Bovenkarspel op 18 februari 1871, 30 jaar oud, dochter van Pieter Gast en Lammertje de Goeje.
Uit dit huwelijk:

 • Gijsbertus van Sandwijk, geboren te Bovenkarspel op 12 september 1864.
 • Lamberta Cornelia van Sandwijk, geboren te Bovenkarspel op 9 mei 1867.
  Lamberta is getrouwd te Enkhuizen op 2 mei 1895 (akte 8), op 27-jarige leeftijd met Frans de Wit (30 jaar oud), geboren te Enkhuizen op 9 augustus 1864, koopman, zoon van Cornelis de Wit (koopman) en Johanna Catharina van Wagtendonk.
 • Maria van Sandwijk, geboren te Bovenkarspel op 30 augustus 1868, overleden aldaar op 27 september 1868, 28 dagen oud.
 • Maria Klasina van Sandwijk, geboren te Bovenkarspel op 18 september 1869, overleden aldaar op 24 juni 1870, 279 dagen oud.
 • Petronella Reinoutje van Sandwijk, geboren te Bovenkarspel op 30 januari 1871, ongehuwd overleden te Amsterdam op 12 april 1928, 57 jaar oud.

II-b Hendrik Ferdinand van Sandwijk, geboren te Purmerend op 8 januari 1839, hoofd der school te Kwadijk en winkelier, overleden na juli 1925, minstens 86 jaar oud, zoon van Gijsbertus van Sandwijk (I) en Maartje van Senden.
Hendrik is getrouwd te Purmerend op 30 juli 1863 (akte 18), op 24-jarige leeftijd (1) met Anna Maria Bos (23 jaar oud), geboren te Purmerend op 24 mei 1840, overleden te Kwadijk op 8 april 1902, 61 jaar oud, dochter van Fredrik Heijkes Bos en Trijntje Eenhoorn.
Uit dit huwelijk:

 • Maartje van Sandwijk, geboren te Kwadijk op 29 juni 1864, overleden te Purmerend op 27 april 1896, 31 jaar oud.
  Maartje is getrouwd te Kwadijk op 29 juni 1894 (akte 2), op 30-jarige leeftijd met Dirk Buiten (28 jaar oud), geboren De Rijp op 2 mei 1866, manufacturier, zoon van Tamis Buiten (manufacturier) en Grietje Mars.
  Dirk is later getrouwd te Purmerend op 14 juli 1898 (akte 17), op 32-jarige leeftijd met Gesina Wesselina Gesterkamp (33 jaar oud), geboren te Amsterdam op 6 mei 1865, dochter van Johannes Gesterkamp (sluiswachter) en Sjoukje de Boer.
 • Frederik Hendrik van Sandwijk, geboren te Kwadijk op 3 mei 1873, overleden te Oegstgeest op 27 juli 1944, 71 jaar oud.
  Frederik was gehuwd met Dina Cornelia Brandt.
 • Gijsbertus van Sandwijk, geboren te Kwadijk op 31 oktober 1875, vleeshouwer.
  Gijsbertus is getrouwd te Zaandam op 31 mei 1917 (akte 101), op 41-jarige leeftijd met Frederika van Veen (49 jaar oud), geboren te Urk op 7 juni 1867, dochter van Pieter van Veen (visser) en Jannetje Meun.
  Frederika is eerder getrouwd te Den Helder op 18 oktober 1888 (akte 171), op 21-jarige leeftijd met (en gescheiden te Den Helder op 4 oktober 1915 (akte 182)(vonnis Arrondissements Rechtbank te Utrecht d.d. 11.8.1915) van) Arend Jacobus van Vaalen (25 jaar oud), geboren te Den Helder op 11 juli 1863, korporaal-torpedist, zoon van Joris van Vaalen (werkman) en Elisabeth Hoek.

Hendrik is getrouwd te Edam op 28 december 1905 (akte 56), op 66-jarige leeftijd (2) met Aaltje Roozee (54 jaar oud), geboren te Edam op 22 juli 1851, winkelierster, overleden te Edam op 31 juli 1925, 74 jaar oud, dochter van Pieter Roozee en Elisabeth Groot.