Alle activiteiten van de vereniging zijn door de coronacrisis tot nader order afgelast. We hebben daardoor geen Algemene Ledenvergadering (ALV) kunnen houden. Er blijkt met ingang van 21 april 2020 een Spoedwet van kracht te zijn waardoor het voor verenigingen mogelijk is de ALV uit te stellen totdat deze fysiek weer mogelijk is of digitaal gehouden kan worden. Wij zullen daar gebruik van maken en de leden informeren wanneer en hoe deze gehouden zal worden.

Inmiddels zijn de taken van voorzitter Tineke Abercrombie overgedragen aan haar opvolger Gerard Schotsman en de taken van bestuurslid Jan Dekkers aan Han Gankema. Beide heren waren reeds voorgedragen om deze functies te vervullen en liepen al geruime tijd mee met het bestuur.  Deze bestuurswisseling zal tijdens de eerstvolgende ALV bekrachtigd worden.

fotograaf : Els Broers