Op 19-04-2023 werd de algemene ledenvergadering gehouden en stond vernieuwing van de statuten geagendeerd. Omdat niet aan het vereiste quorum werd voldaan moet er volgens de huidige statuten een nieuwe algemene ledenvergadering worden uitgeschreven.

In deze extra vergadering gaat het niet meer om de vereiste aanwezigheid van 2/3 van het aantal leden, maar om 2/3 van het aantal aanwezigen om de statutenwijziging goed- of af te keuren. De concept-statuten kunt u hier rechtsonder op de pagina vinden.

Wij roepen onze leden op deze bijeenkomst bij te wonen.

Deze extra algemene ledenvergadering zal worden gehouden op 11 mei 2023 bij Spijkerman Eten & Drinken, aanvang 20.00 uur en is alleen toegankelijk voor leden. De leden kunnen hier de agenda downloaden.

Graag aanmelden voor deze vergadering door een mail te sturen naar: reservering@vereniginghistorischpurmerend.nl of bellen naar 0299-428964