Op dit moment is Gerard Schotsman voorzitter. Na vier jaar treedt hij in april 2024 af wegens persoonlijke omstandigheden. De Algemene Ledenvergadering benoemt dan een nieuwe voorzitter. Het bestuur zoekt voor deze functie naar een man of vrouw die het interessant, uitdagend en ook gewoon leuk vindt om samen met de andere bestuursleden sturing te geven aan onze grote vrijwilligersorganisatie en de inhoudelijke en organisatorische doorontwikkeling ervan.

De organisatie

Het bestuur van de VHP telt zeven leden. Zij hebben allemaal hun eigen taken en aandachtsgebieden. Vrijwilligers vormen de basis van de vereniging. Ze zijn heel betrokken bij de geschiedenis van onze stad en vinden het belangrijk om hun steentje bij te dragen aan het bewaren daarvan voor de toekomstige generaties. In werkgroepen zijn ze bezig met o.a. de archivering en beschrijving van foto’s en films, de ledenadministratie, de organisatie van lezingen en (foto- en film)presentaties, de redactie van het verenigingsblad Historisch Purmerend, de registratie van historische huizen en gebouwen e.d. De werkgroepen doen hun werkzaamheden grotendeels zelfstandig.

Boegbeeld

De voorzitter is het boegbeeld van de vereniging. Hij is (eind)verantwoordelijk voor het leiden van de leden- en bestuursvergaderingen, de uitvoering van het verenigingsbeleid, het volgen, aanjagen en in gang zetten van nieuwe ontwikkelingen, de naleving van de reglementen van de vereniging, de behartiging van de belangen van de vereniging in brede zin, contacten met de gemeente Purmerend en andere organisaties, vertegenwoordiging van de vereniging bij evenementen en gebeurtenissen met een historisch karakter e.d. De tijdsbesteding van de voorzitter is wekelijks circa 10-15 uur. Het zou fijn zijn als de nieuwe voorzitter naast affiniteit met Purmerend en de geschiedenis van de stad beschikt over (enige) bestuurlijke ervaring, leiderschap, verbindende, communicatieve en representatieve vaardigheden.

Grootste vereniging Purmerend

De VHP, die nauw samenwerkt met het Historisch Genootschap Beemster, is met gemiddeld 1.800 leden de grootste vereniging in Purmerend. De vereniging beoogt de kennis over de geschiedenis van Purmerend te bevorderen, die historie in woord en beeld vast te leggen en uit te dragen, en het Purmerendse cultureel erfgoed in stand te houden. Het verenigingsarchief bevat een grote collectie beeldmateriaal, kaarten, plattegronden, schilderijen, bibliotheek en voorwerpen. De VHP organiseert lezingen, foto-  en filmvoorstellingen en andere activiteiten. Iedere laatste zaterdag van de maand opent het VHP-huis aan de Kanaaldijk de deuren voor iedereen die belangstelling heeft voor de lokale geschiedenis. De leden ontvangen tweemaal per jaar (in maart en september) het blad Historisch Purmerend. Periodiek verschijnt ook een digitale Nieuwsbrief. Het bestuur reikt in principe jaarlijks de VHP-Jaarprijs uit aan een persoon, vereniging of organisatie die zich volgens het bestuur verdienstelijk heeft gemaakt voor het verleden van Purmerend.

Noot voor de redactie:

Als u naar aanleiding van dit bericht meer wil weten over deze vacature of belangstelling hiervoor heeft, kunt u contact opnemen met VHP-voorzitter Gerard Schotsman (gerardschotsman@upcmail.nl of  voorzitter@vereniginghistorischpurmerend.nl, telefoon 0299 – 43 08 15).