Bij gelegenheid van zijn bestuurlijk afscheid is de heer Henk Meines tijdens de algemene ledenvergadering op woensdag 17 april 2019 benoemd tot erelid van de Vereniging Historisch Purmerend.

Henk Meines heeft zich gedurende 24 jaar belangeloos ingezet, heeft zich onderscheiden door bijzondere verdiensten en heeft daarmee bijgedragen tot de instandhouding en ontwikkeling van de vereniging. Gelukkig blijft hij zijn kennis en kunde delen d.m.v. zijn bijdrage aan de filmarchiefgroep van de vereniging. Daarnaast blijft hij als gids actief bij stadswandelingen die door het Gilde Purmerend worden verzorgd.