Gemeente Purmerend en VHP slaan de handen ineen
Het bestuur van de Vereniging Historisch Purmerend stelde enkele jaren geleden via oud-voorzitter Tineke Abercrombie-Schoorl aan de gemeente voor om de historische waterpomp die tot ongeveer 1940 op de Kaasmarkt stond, terug te brengen in het straatbeeld. Directe aanleiding hiervoor was het 50-jarig bestaan van de VHP in 2021. Na de oproep in juli 2018 van de toenmalige wethouder Eveline Tijmstra om met ideeën te komen voor het behoud van historische elementen in de binnenstad, leek de tijd rijp voor dit plan. Het college van B&W en de gemeenteraad omarmden het plan en gaven groen licht om het te realiseren. Na jarenlange voorbereidingen (vertraagd door de corona-pandemie) wordt een getrouwe replica van de historische waterpomp (gemaakt van gietijzer) teruggeplaatst op de Kaasmarkt, waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2024. Daarvoor kan het publiek al een zgn.
maquette bekijken in de hal van het gemeentehuis.

Kosten
De gemeente Purmerend neemt het grootste deel van de kosten op zich. De VHP levert ook een aanzienlijke financiële bijdrage en de Stichting VSB Fonds Beemster sponsort dit initiatief van de VHP ook. De vereniging financiert haar bijdrage uit een legaat dat zij ontving na het overlijden van mw. Ada Debets-Van Leer in 2022. Het VHP-bestuur wil hiermee recht doen aan haar waardevolle rol en betekenis in de Purmerendse gemeenschap. Mw. Debets-Van Leer zette zich hiervoor met hart en ziel in, was jarenlang een vooraanstaand raadslid en draagster van de Eremedaille van de stad. De gemeente is eigenaar van de pomp en neemt
ook de verantwoordelijkheid voor het onderhoud op zich. De VHP is de gemeente hiervoor zeer erkentelijk.

Cholera
In Purmerend werden in de tweede helft van de 19e eeuw meerdere stadspompen geplaatst (in de bocht van de Herengracht, twee op de Koemarkt en een op de Kaasmarkt). Aanleiding: de ontdekking dat vervuild drinkwater de oorzaak was van de toen veel voorkomende besmettelijke ziekte cholera. De Purmerenders konden zo gezond water tappen uit deze pompen. Nadat in 1923 een waterleidingnet werd aangelegd, verdwenen de stadspompen langzamerhand.

Water is gezond

Naast de historische meerwaarde ervan draagt de waterpomp ook bij aan het streven om stijging van overgewicht bij jongeren tegen te gaan door hen te stimuleren meer water te drinken en het gebruik van plastic flessen terug te dringen. Hiervoor is al eerder een
watertappunt op de Koemarkt geplaatst. Daarnaast past de waterpomp in de opwaardering van de binnenstad waar de gemeente momenteel hard aan werkt.