Op woensdag 24 juli 2019 heeft een afvaardiging van het bestuur van de Vereniging Historisch Purmerend een overleg gehad met wethouder Eveline Tijmstra. Tijdens dit overleg werden de schetsen van de nieuwe bouwplannen van ontwikkelaar Snippe voor de locatie PostNL nader toegelicht.

Toen begin vorig jaar de plannen voor de bouw van 2 torens met een hoogte van ruim 70 meter werden afgeblazen, is door de gemeente met de ontwikkelaar gekeken naar een nieuw bouwplan dat zou voldoen aan de voorwaarden die door de gemeenteraad in juni 2018 waren vastgelegd.

Voorwaarden waarbij o.a. historiserend gebouwd moet worden, er geen sprake van hoogbouw kan zijn en het passend moet zijn in de omgeving. (Het is goed om te weten dat men pas spreekt van hoogbouw bij meer dan 8 bouwlagen.)

Begin juli werden deze plannen door de gemeente naar buiten gebracht middels een persconferentie. Omdat VHP ook veel stappen had gezet om te komen tot een ander plan, werd nu een nadere toelichting gegeven.

Het bestuur is aangenaam verrast door de bouwplannen en het ontwerp belooft een mooie aanvulling te worden op het centrum van de stad. Het past, volgens VHP, beter bij de rest van de historische binnenstad. Het is fijn te zien dat politieke partijen hun verkiezingsbeloftes, wat dit plan betreft, zijn nagekomen. De strijd was heftig maar met een mooi resultaat.

Ondanks dat het een aantrekkelijk ontwerp is en het plan voldoet aan de gestelde voorwaarden, zijn wij van mening dat bouwhoogten van 6/7 bouwlagen aan de Gedempte Where en 8 bouwlagen aan het Molenplantsoen aan de hoge kant zijn. Het bestemmingsplan Binnenstad 2010 laat een maximale bouwhoogte toe en die wordt hier overschreden. In september wordt het schetsontwerp besproken in de gemeenteraad, waarna er gestart zal worden met de procedure om te komen tot een nieuw bestemmingsplan.

Er is het bestuur verzekerd dat het toestaan van deze hoogte van bebouwing geen precedent schept voor overige plekken in de binnenstad van Purmerend. De wethouder verzekerde het bestuur ervan dat afwijken van de voorgeschreven bouwhoogte, per project wordt bekeken of het passend is in de omgeving. Zo niet, wordt het project afgewezen.

Wij zijn als bestuur blij dat de wethouder duidelijk heeft aangegeven dat het plan voor PostNL geen precedent scheppende werking zal hebben.