2017 Uitreiking VHP-jaarprijs aan Rob Teunissen

Elk jaar reikt de Vereniging Historisch Purmerend een prijs uit aan een persoon of organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt als het gaat om het verleden van Purmerend. Dit jaar was het een lastige keuze omdat er meerdere kandidaten waren om de prijs aan toe te kennen. Meerdere kandidaten betekent in elk geval dat velen de geschiedenis van Purmerend een warm hart toedragen.

Wij hebben gekozen voor de persoon dit zich al jaren bezighoudt met de geschiedenis van de stad en dat vooral heel erg op de achtergrond en op een bescheiden wijze doet: Rob Teunissen. In 2004 werd de Stichting Kerkhof Overweersepolderdijk opgericht met als doel het kerkhof te bewaren en te restaureren. Dat is inmiddels goed gelukt door de inzet van heel veel vrijwilligers.

Een daarvan is Rob Teunissen en sinds een aantal jaren wordt door hem zoveel mogelijk informatie bijeen gegaard om een duidelijk inzicht te geven van de overledenen die op dit kerkhof begraven liggen. Er zijn stoffige archieven van de zolder van de kerk uitgezocht en geordend. Door Rob worden ook bidprentjes ingezameld van overledenen en zodoende wordt op die manier soms ook een foto/gezicht verkregen bij degene die hier begraven liggen.

Onlangs is door Rob heel veel tijd en energie gestoken in de tentoonstelling die georganiseerd werd naar aanleiding van het feit dat er  vanuit de familie Brinkman (timmerbedrijf) een ‘lijkkistenboektje’ tevoorschijn kwam. De gegevens hieruit, helpen anderen wellicht weer bij hun zoektocht naar hun voorouders. Daarnaast verleent Rob ook z’n medewerking aan de organisatie van de Allergedachtenisavond die hier jaarlijks op het kerkhof wordt gehouden.

Al in de jaren 90 van de vorige eeuw was Rob Teunissen actief als bestuurslid van de Vereniging Historisch Purmerend. In 1990 is hij actief als lid van de werkgroep panden/bewoners en redactielid. In het jaarboekje van maart 1992 vond ik een bericht van zijn hand waarin hij aangeeft dat er het initiatief is om te komen tot een verenigingsorgaan. Daarover heerste aanvankelijk wrevel bij bestuur en leden. Uiteindelijk is er gelukkig toch doorgezet en tot op de dag van vandaag bestaat het (wat we inmiddels “magazine” noemen) nog steeds en is het inmiddels het vlaggenschip van de vereniging geworden. In 1993 staat Rob dan ook vermeld als Coördinator Periodiek en Coördinator Historisch Onderzoek.

Indertijd waren de historische vereniging en de archeologische werkgroep nog samen. Die beide stromingen zijn uiteindelijk opgesplitst. Rob Teunissen is ook lid van de Archeologische Werkgroep Purmerend, dus ook daar gaat z’n belangstelling voor geschiedenis naar uit. Verder is hij actief lid van de Nederlandse Genealogische Vereniging afd. Zaanstreek Waterland.

Dat het momenteel onduidelijk is of deze afdeling zich wel of niet voort zal zetten doet niets af aan het feit dat hij ook op het gebied van de genealogie een warme belangstelling heeft en zich daarvoor heeft ingezet.

Al met al dus op vele fronten van de geschiedenis een betrokken en actief persoon. Veelal in de schaduw, maar vandaag eens uitgebreid op de voorgrond.

Bekijk hier de filmopname van de uitreiking.

Tineke Abercrombie

Voorzitter Vereniging Historisch Purmerend

18 november 2017