2018 uitreiking VHP-jaarprijs aan 4 en 5 mei Comité Purmerend

Al sinds 1996 reikt de Vereniging Historisch Purmerend de VHP-jaarprijs uit aan een persoon of organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt als het gaat om het verleden van Purmerend. Dit is dus de 23e keer dat dit gebeurt en dat geeft aan dat er vele mensen zijn die de historie van de stad belangrijk vinden. Zich inzetten en het belang van de geschiedenis onderstrepen, kan op vele manieren. Dat moge wel blijken uit de diverse voorgangers die de prijs ontvingen.

In 2018 is gekozen voor het 4 en 5 Mei Comité Purmerend. Het 4 en 5 Mei Comité Purmerend werd opgericht in 2015 en bestaat uit de volgende personen: vlnr op de foto Kees Oudewortel, Dick Blokker, Dick Weijers, Wil Rijswijk, Peter Stiphout. Ieder lid van het comité vertegenwoordigt een andere maatschappelijke organisatie waarmee een breed draagvlak is gecreëerd.

De 70-jarige herdenking van de bevrijding was aanleiding te kiezen voor een andere aanpak dan tot die tijd gebruikelijk. Tot die tijd werd de herdenking van de oorlogsslachtoffers en verzetshelden georganiseerd door alleen de gemeente. Met de komst van dit nieuwe comité is de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de herdenking overgedragen. De Gemeente Purmerend en het Waterlands Archief blijven het comité ondersteunen.

De doelstelling van het 4 en 5 Mei Comité Purmerend is als volgt:

  • Verankering in de Purmerendse samenleving van een blijvend eerbetoon aan hen die tijdens en na de Tweede Wereldoorlog hun leven voor de vrijheid hebben gegeven.
  • Jonge mensen van nu laten inzien dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Dit doen we door ze bewust te maken van de begrippen vrijheid, vrede, gerechtigheid en wat dat betekent als je zelf gediscrimineerd wordt.

Op zondag 26 april 2015 werd met een prachtige ceremonie op het Erehof van de Algemene Begraafplaats Purmerend door het Het 4 en 5 Mei Comité Purmerend de plaquette “Gevallen voor het Vaderland” onthuld op de Algemene Begraafplaats aan de Purmerweg. Hiermee is er een permanent zichtbare herinnering geplaatst om Purmerenders te herdenken die voor het vaderland zijn gevallen. Uit de reacties van nabestaanden, te lezen in het gastenboek op de website, wordt duidelijk dat dit zeer werd gewaardeerd.

Jaarlijks vindt op 4 mei de Stille Tocht plaats vanaf de Kaasmarkt naar het monument aan de Jaagweg. Naast toespraken van de burgemeester en de voorzitter van het comité wordt er tegenwoordig door het 4 en 5 Mei Comité Purmerend ook een bijeenkomst georganiseerd in de Lutherse- of Nicolaaskerk waar koren zingen, orgelmuziek ten gehore wordt gebracht, een gedicht wordt gelezen of, zoals het afgelopen jaar, videobeelden werden getoond van 5 nog in leven zijnde Purmerenders. Zij vertelden op indrukwekkende wijze over hun oorlogsjaren.

Door het 4 en 5 Mei Comité Purmerend wordt ook een website onderhouden waarop alles is te vinden over Purmerend ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Beslist een bezoek waard om de verhalen van de lokale geschiedenis te raadplegen. http://www.4en5meipurmerend.nl

De belangstelling voor de herdenking neemt elk jaar toe, mede door de goede manier waarop de herdenking wordt georganiseerd en uitgevoerd. De stoet wordt elk jaar langer…..

Het Comité inspireert ook andere instellingen en verenigingen zich aan te sluiten door activiteiten te organiseren die aansluiten bij het herdenken. Zo organiseerde het Purmerends Museum een tentoonstelling, deed atletiekvereniging NEA Volharding mee met de Bevrijdingsloop, worden er presentaties en lezingen gehouden en passende muziekuitvoeringen georganiseerd, en nog meer.

Deze maand, november 2018 is het 100 jaar geleden dat de wapenstilstand voor de Eerste Wereldoorlog werd getekend. Hieraan wordt ook landelijk veel aandacht besteed en dit laat zien dat het bewustzijn dat vrede niet vanzelfsprekend is, groeit. In de huidige tijd waarin polarisatie, discriminatie en aanslagen dagelijks op de televisie zichtbaar en hoorbaar zijn, lijkt bezinning meer dan ooit noodzakelijk. Het vieren van de vrijheid is heel belangrijk. Ook de festiviteiten ter gelegenheid van de viering van de Bevrijding op 5 mei worden door de inwoners van de stad goed bezocht.

In 2015 organiseerde het 4 en 5 Mei Comité Purmerend een zgn. “Levend museum” waarbij er door enthousiaste mensen een tentoonstelling werd gehouden van authentieke oorlogsvoertuigen, kleding en gereedschappen.

Daarnaast coördineert het Comité activiteiten die door anderen worden georganiseerd zoals de kindervrijmarkt in park de Driegang, Bevrijdingspop en het FoodFest op de Koemarkt.

Kortom:

Het 4 en 5 Mei Comité Purmerend voldoet geheel aan haar doelstellingen en bereikt meer en meer mensen om te gedenken wat is gebeurd tijdens de oorlogen. Het Comité zet zich volledig in als het gaat om het (oorlogs-)verleden van Purmerend en voldoet daarmee geheel aan de voorwaarde om voor de VHP jaarprijs in aanmerking te komen.

Tineke Abercrombie

Voorzitter

Vereniging Historisch Purmerend