Restauratie Villa Clementine

villa clementine‘Villa Clementine’ werd in 1880 gebouwd als woonhuis voor Nicolaas Brantjes, de villa werd genoemd naar zijn echtgenote. Het is een van de Rijksmonumenten die Purmerend rijk is. Momenteel wordt de villa gerestaureerd en zal in de toekomst gebruikt worden als exclusieve trouwlocatie. Ook de naastgelegen Doelestallen (gemeentelijk monument) waarvan de renovatie op 27-8-2009 startte, maar de gebouwen tot nu toe ongebruikt bleven) zullen in gebruik worden genomen als café-restaurant.
Bij de zoektocht naar oude gegevens over de villa, de eerste bewoners en de voormalige Doeletuin heeft onze vereniging een bijdrage geleverd. In ruil daarvoor heeft het bestuur een rondleiding gekregen door het pand en werd uitleg gegeven over de vernieuwing van fundering, balkenplafonds, het opnieuw aanbrengen van oude details en over het toekomstig gebruik. Geweldig om te zien hoe het pand in ere wordt hersteld en een nieuwe functie zal krijgen. De verwachting is dat de werkzaamheden in het voorjaar van 2016 worden afgerond. Een project waar de stad trots op kan zijn!

2017-01-03T14:13:58+00:00