Ik geloof in Purmerend. Presentatie door Jan Dekkers. Op basis van het gelijknamige boek dat binnenkort verschijnt, vertelt Jan Dekkers over de kerkgeschiedenis van Purmerend. Over de komst van het christendom in Purmerend en het begin van het kloosterleven in die zelfde tijd. Voorts over de eerste kerk in de vijftiende eeuw met Willem Eggert als financier, over de stadsbrand van 1519 en de herbouw van de tweede kerk onder Magdalena van Waardenburg, de weduwe van Jan van Egmond. En verder de Reformatie en daarmee voor de katholieken de schuilkerkentijd, en de bouw van een klein kerkje in de Paepenstraat in het begin van de achttiende eeuw. Na de Franse tijd en de invoering van de Grondwet in 1848 een nieuwe periode voor het rijke roomse leven. De bouw van een nieuwe neogotische kerk (de vierde kerk) met als promotor Klaas Brantjes. De afbraak daarvan en de bouw van de vijfde kerk in 1955, die in 1990 werd omgebouwd tot theater de Purmaryn. Daaraan voorafgaand de verhuizing naar de voormalige hervormde kerk op de Kaasmarkt. En uiteraard de historie van dit gebouw en van zijn voorganger vanaf de Reformatie. Dus echte Purmerendse geschiedenis. Met vele afbeeldingen.
Aanvang 20.00 uur; Locatie: ’t Stamhuis, Kerkstraat 11


Nadere info over het boek zie pagina 53 in ons VHP blad, nr. 50 – september 2019.