Door omstandigheden komt deze lezing te vervallen.

De overval van het Bevolkingsregister in Amsterdam. Presentatie door Dick Wijers. De overval op het Bevolkingsregister aan de Plantage Kerkstraat in Amsterdam 27 maart 1943, wordt nog steeds door velen gebagatelliseerd. Toch zijn er sinds enige jaren serieuze plannen om in 2023,  tachtig jaar na deze overval, deze aanslag opnieuw onder de aandacht brengen.

De hedendaagse historici beschouwen deze overval op het bevolkingsregister als een aanslag , die met militaire precisie werd uitgevoerd en de Duitse bezetter verraste. In eerste instantie wist de bezetter niet , waar zij de daders moest zoeken. Uiteindelijk stelde zij een uitzonderlijk hoge beloning, te weten fl. 10.000, beschikbaar voor informatie over de daders.