De Algemene ledenvergadering start om 20.00 uur, leden zijn van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. Op de agenda staan onder andere : bestuursverkiezing, jaarverslag 2021, financieel verslag 2021, verslag kascommissie, begroting 2022 en goedkeuring notulen van de vergadering van 21 april 2021.  Het jaarverslag en de notulen kunt u inzien op onze website. https://www.vereniginghistorischpurmerend.nl/bestuurleden-en-contact/

Aansluitend vanaf circa 21.00 uur verzorgt Jack Otsen een presentatie over de bewonersgeschiedenis van de Bierkade 9 en het oudste koffiehuis van Purmerend, nu het Hoedje van de Koningin.

Aanvang ALV 20.00 uur.

Aanvang presentatie 21.00 uur.

Locatie: Spijkerman Eten en Drinken, Neckerdijk 1.