De Kaasmarkt door de eeuwen heen. Beeldpresentatie door Ber de Lange. De kern van de stad Purmerend is, hoe je ook wendt of keert, nog steeds de Kaasmarkt. Het plein heeft een uiterst boeiende geschiedenis, zowel qua bebouwing als beleving. In de loop der tijd is alle bebouwing veranderd of vernieuwd. Het plein heeft ook enige uitbreidingen en aanpassingen gekend. Grote veranderingen waren wel het stadhuis en de kerk. Purmerend had een enorm grote, in de wijde omgeving bekende kaasmarkt. Daarvan zijn nog prachtige beelden bewaard gebleven. Vroeger was de Kaasmarkt ook het plein van samenkomst van festiviteiten en defilés. En nog steeds is het een aantrekkelijk plein om te vertoeven. Ber de Lange toont een aantrekkelijke serie foto’s waarmee de ontwikkelingen van het plein van toen naar heden worden gevolgd.
Aanvang 20.00 uur; locatie: ’t Stamhuis, Kerkstraat 11.