Dr. Ir. Cornelis Lely (foto aangeleverd)

100 jaar Zuiderzeewet – GEANNULEERD – DEZE AVOND VERVALT 

Presentatie over het leven en werk van dr.ir. Cornelis Lely door Ed Voigt aan de hand van bijzondere, unieke en veelal originele foto’s, documenten, ontwerpschetsen, kaarten en voorwerpen. De noodzaak van afsluiting van de Zuiderzee voelt men na de Watersnood van 1916 op zijn hevigst. De huizen in de Zuiderzeedorpjes worden weggevaagd door de vele dijkdoorbraken. Daarnaast is er in 1918 steeds minder voedsel beschikbaar vanwege de Eerste Wereldoorlog. Door inpoldering van de Zuiderzee zouden er goede kleigronden voor landbouw beschikbaar kunnen komen. Dit is uiteindelijk een belangrijke beweegreden om de Zuiderzeewerken te starten. De afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee waren het levenswerk van ir. Cornelis Lely. Zonder hem zou er in 1932 geen Afsluitdijk – en geen IJsselmeerpolders – zijn gekomen. Lely had meer verdiensten.