Woensdag 23 oktober 2019
De ziekenhuizen in Purmerend. Presentatie door Tineke Abercrombie-Schoorl over ontstaan en ontwikkeling van de ziekenzorg in Purmerend: van  Proveniers Gasthuis tot en met het Dijklander Ziekenhuis. Met bewegend beeld en foto’s laat Tineke Abercrombie zien hoe en waar de ziekenhuizen door de jaren heen hebben bestaan, hoe de fusie tussen Stadsziekenhuis en Liduinaziekenhuis werd besproken en hoe de samenvoeging tot stand kwam, hoe het ene is gesloopt en het andere is veranderd in woonhuizen. Voorts over het patiëntenvervoer naar het Streekziekenhuis en de verandering naar het huidige Dijklander Ziekenhuis.
Aanvang 20.00 uur. Locatie: Spijkerman Eten en Drinken, Neckerdijk 1