Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 24 april 2024 staat als agendapunt 12 “Vaststelling vernieuwde statuten,

Op grond van de thans geldende statuten (artikel 15) mogen in eerste aanleg nieuwe statuten alleen worden vastgesteld in een vergadering , waarin tweederde van de leden tegenwoordig (aanwezig) of vertegenwoordigd is. Aangezien dit ca. 1800 leden zijn, zijn wij ervan uitgegaan dat er in de vergadering van 24 april 2024 niet aan deze eis wordt voldaan.

Daarom nodigt het bestuur van de Vereniging Historisch Purmerend u uit tot het bijwonen van een Algemene Ledenvergadering, op woensdag 15 mei 2024. In deze vergadering kan besluitvorming plaatsvinden ongeacht het aantal tegenwoordige (aanwezige) of vertegenwoordigde leden. Voor de vaststelling is een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen vereist.

De statuten kunt u lezen op de pagina “Vereniging” – “bestuursleden en contact”.

In Spijkerman Eten & Drinken, Neckerdijk 1 te Purmerend,  inloop vanaf 19.30, aanvang 20.00 uur (ALV)

Reserveren via e-mail : reservering@vereniginghistorischpurmerend.nl