Zondag 16 december 2018 : Feesten in Purmerend. Fotopresentatie door Jan Dekkers.

De laatste jaren zijn in de fotocollectie van de VHP nieuwe foto’s tevoorschijn gekomen over feesten in Purmerend. We beginnen met fotomateriaal van 500 jaar stadsrecht in 1910. Vervolgens 100 jaar Koninkrijk in 1913 en het feest ter gelegenheid van het zilveren regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina. Ook van de marktfeesten in 1934, de bevrijdingsfeesten en de stadsfeesten van 1960 worden foto’s getoond. En uiteraard ook van de markt- en stadsfeesten van 1984 en 2010. De jaarlijkse nazomerfeesten met fokveedag en de harddraverij mogen in het programma niet ontbreken, evenals de kermis.

Aanvang: 14.00 uur Locatie: Spijkerman, eten en drinken, Neckerdijk 1, Purmerend