Na een restauratieperiode van ruim 4 jaar is het kerkhof aan de Overweersepolderdijk teruggebracht in zijn oorspronkelijke staat. Hiermee is een bijzondere cultuurhistorische plek bewaard gebleven. Vele honderden Purmerenders hebben hier familieleden begraven liggen. Naast het terugbrengen in de oorspronkelijk staat, zijn en worden er nieuwe dimensies aan toegevoegd. Het is tegenwoordig mogelijk een urn bij te laten zetten in het columbarium of de as van overledenen uit te laten strooien. Verder is het gebied openbaar toegankelijk, worden er kunstexposities gehouden.