Zaterdag 4 oktober jl. vond de jaarlijkse uitreiking van de VHP-Jaarprijsplaats. Dit jaar is de prijs toegekend aan de bekende Purmerender stadshistoricus Vincent Nijenhuis voor zijn inzet bij de verspreiding van de kennis over de geschiedenis van de stad Purmerend.

Het schrijven van het boek ” Purmerend een stad uit het veen” heeft daar zeker aan bijgedragen. Door zijn werk als stadshistoricus heeft hij veel bereikt. Met name het zichtbaar maken van die geschiedenis door o.a. herstel van een oude muurreclame, plaquettes over het St Ursulaklooster en het terugbrengen van een preekstoel uit 1640 verdienen vermelding. Daarnaast ook zijn inzet bij het geven van rondleidingen en het meewerken aan een GPS-tocht in 2010 voor 1900 leerlingen van het voorgezet onderwijs in Purmerend. De volledige tekst is hier te zien en te horen.

Als dank en uit bewondering voor het werk van VHP mocht de vereniging 3 originele prenten van het Slot Purmersteijn en een plattegrond van de stad in ontvangst nemen.