De VHP-jaarprijs voor Betty Vlak-Mol

De VHP-jaarprijs is voor een persoon of organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt als het gaat om het verleden van Purmerend. Betty Vlak-Mol verdient deze prijs vanwege haar jarenlange inzet voor het periodiek van de Vereniging Historisch Purmerend.

Betty debuteerde in 2007 – ze moet toen 74 jaar zijn geweest – als medewerker aan het blad Historisch Purmerend. En sindsdien is haar naam niet meer uit de kolommen van het blad verdwenen. Een constante stroom van artikelen, eerst vooral over haar familie, later ook over haar jeugd in Purmerend en over meerdere Purmerendse middenstanders.

Een impressie van de feestelijkheden bij de uitreiking op 7 juli 2023 door Gerard Schotsman namens het bestuur in de bijgevoegde foto.