Bestuursbericht naar aanleiding van de ALV op 19 april 2023

Wijziging statuten is in voorbereiding omdat de overheid twee nieuwe wetten toepast op verenigingen en stichtingen.

De WBTR (Wet Bevoegd Toezichthoudende Rechtspersonen) en de UBO (Uiteindelijke Bevoegde in een Organisatie). De overheid wil hiermee het witwassen van geld en het crimineel handelen in organisaties zoveel mogelijk tegen te gaan.

Hierdoor moeten onze statuten aangepast worden. Het bestuur van de vereniging heeft na overleg met notaris Abma een voorstel voor nieuwe statuten voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering. Een commissie uit de ALV zal de nieuwe statuten beoordelen. Volgend jaar – april 2024 – worden deze nieuwe statuten in de ALV behandeld.

Verder heeft de ALV een voorgestelde lidmaatschap verhoging tot € 20,-. per jaar, ingaande 2024, goedgekeurd.