Frits Dix, eigenaar van Attica B.V., verdient de prijs omdat hij op werkelijk onnavolgbare wijze heeft bijgedragen aan het tot leven brengen van de geschiedenis van de stad Purmerend.

Villa Clementine aan de Plantsoengracht en De Doelestallen aan de Schapenmarkt. Wie kent deze monumentale panden niet? Wie heeft er geen herinneringen aan? De beide panden hebben wel zeer verschillende functies gehad: De villa was ooit een statige woning voor de (invloed)rijke familie Nicolaas Brantjes, maar kreeg in de loop der jaren veel verschillende “bewoners”. Zo was het landbouwschool, gerechtsgebouw, belastingkantoor, schoolartsendienst enz.

Maar met het verstrijken der jaren werd geen nieuwe invulling gevonden en trad langzaam het verval in. De Doelestallen werden door de gemeente gebruikt bij de wekelijkse veemarkt en dienden als stal voor het vee. De stallen werden van de ondergang gered, maar een goede bezetting ervan bleef uit. Totdat………Frits Dix van Attica B.V. kreeg beide panden uiteindelijk in bezit en wie had ooit durven dromen dat het er zo fraai uit zou komen te zien zoals nu het geval is. Er zijn meerdere plannen geweest, zoals een stadshotel, maar we zijn blij met het huidige resultaat.

‘De Stallen’ is een inmiddels wijd en zijd bekend restaurant waar het prima toeven is. Het ziet er prachtig en stoer uit en de innerlijke mens wordt prima verzorgd. De Villa is een droomlocatie geworden voor (trouw-)feesten, recepties en partijen. Bij de restauratie zijn veel oude details behouden en daar waar mogelijk teruggebracht. Zo werden de dakpannen speciaal vervaardigd, werd een collectie Purmerend plateel verzameld om de naamgeefster van de villa Clementine Brantjes te eren. Haar portret werd geschilderd en hangt in de hal.

Een beeld van Bacchus maar ook de muziektent, welke ooit in de tuin stonden, werden herplaatst. De muziektent is zelfs een mooier exemplaar dan er ooit heeft gestaan! En als kers op de taart (wat VHP betreft) werd bij de opening ook nog een boek uitgegeven over de geschiedenis van de familie Brantjes en de Villa. In een gesprekje bij de opening gaf Frits Dix toen aan, dat hij na het lezen van het boek zichzelf enigszins verwant voelde met Nicolaas Brantjes die hier ooit woonde: ook hij was reder en zette zich in voor de stad.

In september 2016 werd door Atticia B.V. de gelegenheid geboden om gezamenlijk twee mooie presentaties en rondleidingen te houden voor de leden van onze vereniging. Dat waren twee prachtige,  succesvolle en goed bezochte bijeenkomsten. Ruim 200 Purmerenders, maar ook nazaten van de oorspronkelijke bewoners, waren hierbij aanwezig en onder de indruk van wat hier gerealiseerd is.

Projectleider Pieter Dooper en architect Jan Rietvink verdienen ook lof voor hun bijdrage hieraan. Zonder hun bezielende werk was dit alles niet mogelijk geweest. De prijs kan echter maar aan 1 persoon/organisatie worden uitgereikt.

Onze erkenning en dank, in de vorm van deze jaarprijs, gaat naar Frits Dix omdat hij de stad een paar kroonjuwelen heeft teruggegeven. En om het speciale van deze prijs te benadrukken hebben wij gekozen voor een nieuwe verschijningsvorm van de prijs. Het is een tinnen gietsel van Willem Eggert, de heer van Purmerend.

Een ontwerp van Daniel Sopar i.s.m. Tingieterij Holland naar een afbeelding van Willem Eggert.