De VHP collectie (schenkingen) wordt gedigitaliseerd door onze archiefgroep. We gaan de komende periode een aantal items met u delen.

Zilveren tafelbel uit 1892 geschonken door de heer C. Mol uit Graft.

De bel was oorspronkelijk van hoofdonderwijzer, de heer Sandwijk die de bel had gekregen van de leerlingen van de Stads Burgerschool te Purmerend ter gelegenheid van zijn 50-jarig schooljubileum. De Burgerschool startte op 1 juli 1819 waar de heer Sandwijk begon met lesgeven aan 165 jongens en meisjes, verdeeld over drie klassen.

De bel kwam later in het bezit van zijn kleindochter, Mw. Geertje Buiten, die het op haar beurt als legaat naliet aan de heer Mol.

Uit: VHP Magazine 31, juni 2000

Wilt u meer verhalen lezen uit dit magazine en een exemplaar bestellen, dan kunt u contact opnemen via info@vereniginghistorischpurmerend.nl